Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Opoziv usluge i opoziv ovlaštenja

Osoba ovlaštena za zastupanje obveznika, korisnika usluge e-Zdravstveno, može od Zavoda zatražiti opoziv korištenja usluge i prestanak prava prethodno ovlaštenih osoba iz Pristupnog lista na način da se na Pristupnom listu označi ''Opoziv ovlaštenja''.

Ovlaštene osobe za obavljanje usluge e-Zdravstveno zadržavaju status ovlaštene osobe do trenutka opoziva ovlaštenja od strane ovlaštene osobe za zastupanje pravne/fizičke osobe.

Osoba ovlaštena za zastupanje obveznika, obvezna je Zavodu dostaviti zahtjev za opoziv ovlaštenja za sve osobe kojima se ugovorom ili nekom drugom odlukom ukida ovlaštenje za obavljanje e-prijave. Opoziv se ostvaruje ispunjavanjem Pristupnog lista koji se dostavlja na šalter nadležne Područne službe ili elektroničkim putem na adresu: prijava@hzzo.hr

Tehnička podrška osigurana je na:

  • call centru 072 11 22 33 – za "korisnici e-Zdravstvenog" birajte 4
  • adresi prijava@hzzo.hr

Podijeli

Tagovi