Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

Kako postati korisnik usluge?

Aktivacija usluge ostvaruje se ispunjavanjem Pristupnog lista.

Pristupni list je potrebno ispisati na pisaču, ispuniti podatke o korisniku usluge i podatke o osobama koje će biti ovlaštene za uvid u elektroničke prijave u ime poslovnog subjekta - pravne/fizičke osobe. Pristupni list potpisuje i pečatom ovjerava ovlaštena osoba za zastupanje pravne/fizičke osobe.

  • Pristupni list (.doc)

Primjer pravilno ispunjenih Pristupnih listova:

Tehnička podrška osigurana je na:

  • call centru 072 11 22 33 – za "korisnici e-Zdravstvenog" birajte 3
  • adresi prijava@hzzo.hr

Share

Tagovi