Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

Postupak aktivacije usluge

Korisnici FINA e-kartice s kvalificiranim poslovnim certifikatom

Ukoliko je pravna/fizička osoba, odnosno njena ovlaštena osoba za zastupanje korisnik FINA e-kartice s kvalificiranim poslovnim certifikatom, sa e-mail adrese ovlaštene osobe za zastupanje potrebno je poslati zahtjev za aktivaciju usluge i priložiti ispunjen i skeniran Pristupni list.

E-mail s navedenim sadržajem potrebno je digitalno potpisati i poslati na adresu prijava@hzzo.hr.

Nakon uspješne obrade zahtjeva, na e-mail adresu pošiljaoca Zavod će poslati obavijest o aktivaciji usluge, te obavijest o dodijeljenim ovlaštenjima za osobe koje će imati uvid u e-prijavu. Nakon dobivanja obavijesti o aktivaciji, ovlaštene osobe (korisnici FINA e-kartice s kvalificiranim poslovnim certifikatom) mogu odmah početi koristiti uslugu.

Ovlaštenim osobama koje nisu korisnici FINA e-kartice, Zavod će u roku od 15 dana izraditi HZZO pametnu karticu - iskaznicu zdravstveno osigurane osobe. Po primitku HZZO pametne kartice, korisnici mogu početi koristiti uslugu.

Ukoliko niste korisnici FINA e-kartice s kvalificiranim poslovnim certifikatom

Ukoliko pravna/fizička osoba, odnosno njena ovlaštena osoba za zastupanje nije korisnik FINA e-kartice s kvalificiranim poslovnim certifikatom, tada se ispunjeni Pristupni list dostavlja na šalter nadležne područne službe Zavoda.

Nakon uspješne obrade zahtjeva na kontakt e-mail adresu navedenu u Pristupnom listu Zavod će poslati obavijest o aktivaciji usluge te obavijest o dodijeljenim ovlaštenjima za osobe koje će uvid u e-prijavu. Nakon dobivanja obavijesti o aktivaciji, ovlaštene osobe (korisnici FINA e-kartice s kvalificiranim poslovnim certifikatom) mogu odmah početi koristiti uslugu.

Ovlaštenim osobama koje nisu korisnici FINA e-kartice, odnosno HZZO pametne kartice, Zavod će u roku od 15 dana izraditi HZZO pametnu karticu - iskaznicu zdravstveno osigurane osobe. Po primitku pametne kartice, korisnici mogu početi koristiti uslugu.

Tehnička podrška osigurana je na:

  • call centru 072 11 22 33 – za "korisnici e-Zdravstvenog" birajte 3
  • adresi prijava@hzzo.hr

Share

Tagovi