Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Bilateralni sporazumi, procedure i naknade za zdravstvene usluge

Ostvarivanje prava na korištenje zdravstvene zaštite osiguranih osoba HZZO-a u državama s kojima je Republika Hrvatska sklopila međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju

Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na snazi su ostali ugovori o socijalnom osiguranju s Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, Srbijom, Crnom Gorom i Turskom

Kako bi ostvarila pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu osigurana osoba dužna je prije odlaska podnijeti prijavu boravka u inozemstvu na propisanoj tiskanici T 4 koju predaje nadležnom područnom uredu HZZO-a.  Zdravstvena zaštita koristi se na osnovi potvrde o pravu koju izdaje nadležni područni ured HZZO-a.

Za osobe upućene na rad ili stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje, prijavu boravka u inozemstvu vrši poslodavac. Po dolasku u mjesto boravka potvrda o korištenju zdravstvene zaštite u inozemstvu se predaje najbližoj bolesničkoj blagajni u zamjenu za potvrdu osnovom koje će se u slučaju potrebe koristiti besplatno zdravstvene usluge, ali isključivo kod ugovornih doktora i javnih zdravstvenih ustanova. Obveza plaćanja postoji samo za troškove participacije ako su predviđeni i za osigurane osobe države boravka. U slučaju da troškovi zdravstvene zaštite budu naplaćeni usprkos urednoj potvrdi o pravu po povratku je moguće na osnovu pisanog zahtjeva, medicinske te računske dokumentacije prevedene na hrvatski jezik zatražiti povrat plaćenih troškova pri nadležnom područnom uredu HZZO, koji će nakon provjere naknaditi trošak u visini troška sukladno propisima države boravka.

Popis sklopljenih ugovora sa nazivima potvrda o pravu na zdravstvenu zaštitu kao i opsegom prava nalazi se ovdje, a za osiguranike upućene na rad ovdje.

Podijeli

Tagovi