Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Bilateralni sporazumi: zemlje, uvjeti

KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA VRIJEME PRIVREMENOG BORAVKA U REPUBLICI HRVATSKOJ
država osigurane osobe DRŽAVE EU, EEA i Švicarska
potvrda o pravu EKZO ILI CERTIFIKAT**
osnova za korištenje EKZO ILI CERTIFIKAT
opseg i način korištenja U ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili kod ugovornog doktora privatne prakse
podmirenje troškova Troškove snosi područni ured HZZO-a na čijem području je zdravstvena usluga pružena
napomena Ako osoba nije u posjedu predviđene EKZO ili Certifikata, obavezno se obratiti nadležnom uredu HZZO-a koji će zatražiti naknadno izdavanje kartice; ako nema EKZO ili Certifikat plaća osobno
država osigurane osobe BOSNA I HERCEGOVINA
potvrda o pravu BH/HR 3 HR/BH 5*
osnova za korištenje Bolesnički list izdan u područnom uredu ili u ispostavi HZZOa. Iznimno, u slučaju hitnoće moguće je korištenje zdravstvene zaštite na osnovi potvrde o pravu.
opseg i način korištenja U ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili kod ugovornog doktora privatne prakse, hitna zdravstvena zaštita u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje uz pravo na korištenje lijekova na recept
podmirenje troškova Primjena cijena vrijedećih za domaće osiguranike. Troškove snosi područni ured HZZOa koji je izdao bolesnički list. U slučaju korištenja osnovom potvrde, troškove snosi nadležni područni ured ustanove ili ordinacije (uz račun obavezno priložiti potvrdu). Osigurana osoba plaća samo participaciju.
napomena Ako osoba nije u posjedu predviđene potrvde o pravu u slučaju dugotrajnijeg ili bolničkog liječenja obavezno se obratiti nadležnom područnom uredu HZZOa koji će zatražiti naknadno izdavanje potvrde o pravu od stranog nositelja osiguranja. Ako korisnik ne posjeduje potrebnu potvrdu, osobno snosi sve troškove, cijene tada mogu biti različite od cijena za domaće osiguranike.
država osigurane osobe MAKEDONIJA
potvrda o pravu RM/HR 3
osnova za korištenje Bolesnički list izdan u područnom uredu ili u ispostavi HZZOa. Iznimno, u slučaju hitnoće moguće je korištenje zdravstvene zaštite na osnovi potvrde o pravu
opseg i način korištenja U ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili kod ugovornog doktora privatne prakse, hitna zdravstvena zaštita u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje uz pravo na korištenje lijekova na recept
podmirenje troškova Primjena cijena vrijedećih za domaće osiguranike. Troškove snosi područni ured HZZOa koji je izdao bolesnički list. U slučaju korištenja osnovom potvrde, troškove snosi nadležni područni ured ustanove ili ordinacije (uz račun obavezno priložiti potvrdu). Osigurana osoba plaća samo participaciju.
napomena Ako osoba nije u posjedu predviđene potrvde o pravu u slučaju dugotrajnijeg ili bolničkog liječenja obavezno se obratiti nadležnom područnom uredu HZZOa koji će zatražiti naknadno izdavanje potvrde o pravu od stranog nositelja osiguranja. Ako korisnik ne posjeduje potrebnu potvrdu, osobno snosi sve troškove, cijene tada mogu biti različite od cijena za domaće osiguranike.
država osigurane osobe SRBIJA
potvrda o pravu SRB/HR 111 HR/SRB 109*
osnova za korištenje Bolesnički list izdan u područnom uredu ili u ispostavi HZZOa. Iznimno, u slučaju hitnoće moguće je korištenje zdravstvene zaštite na osnovi potvrde o pravu.
opseg i način korištenja U ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili kod ugovornog doktora privatne prakse, sve zdravstvene usluge koje se ne mogu otkloniti do namjeravanog povratka u državu prebivališta, a da život i zdravlje osobe ne bude ugroženo, i lijekovi na recept
podmirenje troškova Primjena cijena vrijedećih za domaće osiguranike. Troškove snosi područni ured HZZOa koji je izdao bolesnički list. U slučaju korištenja osnovom potvrde, troškove snosi nadležni područni ured ustanove ili ordinacije (uz račun obavezno priložiti potvrdu). Osigurana osoba plaća samo participaciju.
napomena Ako osoba nije u posjedu predviđene potrvde o pravu u slučaju dugotrajnijeg ili bolničkog liječenja obavezno se obratiti nadležnom područnom uredu HZZOa koji će zatražiti naknadno izdavanje potvrde o pravu od stranog nositelja osiguranja. Ako korisnik ne posjeduje potrebnu potvrdu, osobno snosi sve troškove, cijene tada mogu biti različite od cijena za domaće osiguranike.
država osigurane osobe TURSKA
potvrda o pravu TR/HR 3 HR/TR 4*
osnova za korištenje Bolesnički list izdan u područnom uredu ili u ispostavi HZZOa. Iznimno, u slučaju hitnoće moguće je korištenje zdravstvene zaštite na osnovi potvrde o pravu.
opseg i način korištenja U ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili kod ugovornog doktora privatne prakse, sve zdravstvene usluge koje se ne mogu otkloniti do namjeravanog povratka u državu prebivališta, a da život i zdravlje osobe ne bude ugroženo, i lijekovi na recept.
podmirenje troškova Primjena cijena vrijedećih za domaće osiguranike. Troškove snosi područni ured HZZOa koji je izdao bolesnički list. U slučaju korištenja osnovom potvrde, troškove snosi nadležni područni ured ustanove ili ordinacije (uz račun obavezno priložiti potvrdu). Osigurana osoba plaća samo participaciju.Primjena cijena vrijedećih za domaće osiguranike. Troškove snosi područni ured HZZOa koji je izdao bolesnički list. U slučaju korištenja osnovom potvrde, troškove snosi nadležni područni ured ustanove ili ordinacije (uz račun obavezno priložiti potvrdu). Osigurana osoba plaća samo participaciju.
napomena Ako osoba nije u posjedu predviđene potrvde o pravu u slučaju dugotrajnijeg ili bolničkog liječenja obavezno se obratiti nadležnom područnom uredu HZZOa koji će zatražiti naknadno izdavanje potvrde o pravu od stranog nositelja osiguranja. Ako korisnik ne posjeduje potrebnu potvrdu, osobno snosi sve troškove, cijene tada mogu biti različite od cijena za domaće osiguranike.Ako osoba nije u posjedu predviđene potrvde o pravu u slučaju dugotrajnijeg ili bolničkog liječenja obavezno se obratiti nadležnom područnom uredu HZZOa koji će zatražiti naknadno izdavanje potvrde o pravu od stranog nositelja osiguranja. Ako korisnik ne posjeduje potrebnu potvrdu, osobno snosi sve troškove, cijene tada mogu biti različite od cijena za domaće osiguranike.
država osigurane osobe CRNA GORA
potvrda o pravu SCG/HR 111 HR/SCG 109*
osnova za korištenje Bolesnički list izdan u područnom uredu ili u ispostavi HZZOa. Iznimno, u slučaju hitnoće moguće je korištenje zdravstvene zaštite na osnovi potvrde o pravu.
opseg i način korištenja U ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili kod ugovornog doktora privatne prakse, sve zdravstvene usluge koje se ne mogu otkloniti do namjeravanog povratka u državu prebivališta, a da život i zdravlje osobe ne bude ugroženo, i lijekovi na recept
podmirenje troškova Primjena cijena vrijedećih za domaće osiguranike. Troškove snosi područni ured HZZOa koji je izdao bolesnički list. U slučaju korištenja osnovom potvrde, troškove snosi nadležni područni ured ustanove ili ordinacije (uz račun obavezno priložiti potvrdu). Osigurana osoba plaća samo participaciju.
napomena Ako osoba nije u posjedu predviđene potrvde o pravu u slučaju dugotrajnijeg ili bolničkog liječenja obavezno se obratiti nadležnom područnom uredu HZZOa koji će zatražiti naknadno izdavanje potvrde o pravu od stranog nositelja osiguranja. Ako korisnik ne posjeduje potrebnu potvrdu, osobno snosi sve troškove, cijene tada mogu biti različite od cijena za domaće osiguranike.
država osigurane osobe OSTALE DRŽAVE
potvrda o pravu
osnova za korištenje
opseg i način korištenja
podmirenje troškova Sve troškove snosi korisnik osobno.
napomena Cijena može biti različita od cijene za domaće osiguranike.

* osigurane osobe donose kopiju tiskanice izdane od strane područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

** zdravstvena zaštita koristi se osnovom Europske kartice, bez prethodne zamjene za bolesnički list

Prikaz ne obuhvaća informacije o korištenju zdravstvene zaštite izaslanih radnika tijekom boravka u RH.

Podijeli

Tagovi