Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Naknada za zdravstvene usluge

U slučaju da su platile troškove neodgodivih zdravstvenih usluga u EU, osigurane osobe ostvaruju pravo na njihov povrat. Kako bi osigurane osobe ostvarile pravo na naknadu nastalih troškova, potrebno je uložiti zahtjev nadležnom uredu HZZO-a prema mjestu prebivališta, i priložiti medicinsku i računsku dokumentaciju. U slučaju da je skrb korištena kod privatnih pružatelja zdravstvenih usluga, povrat troškova ne može iznositi više od iznosa koji je općim aktom Zavoda za tu zdravstvenu zaštitu utvrđen za ugovorne subjekte Zavoda iz članka 18. ZOZO.

Podijeli

Tagovi