Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Naknada za zdravstvene usluge

Za osobe upućene na rad ili stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje, prijavu boravka u inozemstvu vrši poslodavac.

Kod upućivanja radnika u treće države, poslodavac je ujedno i obveznik uplate posebnog doprinosa.

Kada se radi o izaslanju u ugovorne države, po dolasku u mjesto boravka potvrda o korištenju zdravstvene zaštite u inozemstvu se predaje najbližoj bolesničkoj blagajni u zamjenu za potvrdu osnovom koje će se u slučaju potrebe koristiti besplatno zdravstvene usluge, ali isključivo kod ugovornih doktora i javnih zdravstvenih ustanova. Obveza plaćanja postoji samo za troškove participacije ako su predviđeni i za osigurane osobe države boravka.

U slučaju da troškovi zdravstvene zaštite budu naplaćeni usprkos urednoj potvrdi o pravu po povratku je moguće na osnovu pisanog zahtjeva i medicinske i računske dokumentacije prevedene na hrvatski jezik zatražiti povrat plaćenih troškova pri nadležnom područnom uredu HZZO, koji će nakon provjere naknaditi trošak u visini troška sukladno propisima države boravka.

Od ovog pravila postoji iznimka u slučaju upućivanja osiguranika na službeni put, u kojem slučaju će, Zavod, neovisno od toga da li je poslodavac zatražio potvrdu o pravu ili ne, u upravnom postupku rješavati o zahtjevu za naknadu nastalih troškova korištenja zdravstvene zaštite. Popis sklopljenih ugovora sa nazivima potvrda o pravu na zdravstvenu zaštitu kao i opsegom prava nalazi se u prilogu. 1, a za osiguranike upućene na rad u prilogu 2.

Popis sklopljenih ugovora sa nazivima potvrda o pravu na zdravstvenu zaštitu kao i opsegom prava nalazi se ovdje, a za osiguranike upućene na rad ovdje.

Podijeli

Tagovi