Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Vaša prava u RH

Ostvarivanje prava na korištenje zdravstvene zaštite osiguranih osoba država s kojima je Republika Hrvatska sklopila međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju

Osigurane osobe koje dolaze iz država s kojima Republika Hrvatska ima ugovor o socijalnom osiguranju kojim je uređeno korištenje zdravstvene zaštite tijekom boravka u Republici Hrvatskoj zdravstvenu zaštitu koriste na osnovi potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite koju je izdao inozemni nositelj osiguranja. Kako bi u slučaju potrebe nesmetano koristili zdravstvene usluge preporuča se po dolasku u mjesto boravka u područnom uredu ili ispostavi Zavoda potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite zamijeniti za bolesnički list. Predočenjem bolesničkog lista mogu se koristiti zdravstvene usluge kod svakog ugovornog doktora i svake ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda u opsegu predviđenom međudržavnim ugovorom, uz obvezu plaćanja troškova participacije ako je to predviđeno za hrvatske osiguranike. Iznimno je moguće zdravstvene usluge koristiti i na osnovi potvrde o pravu inozemnog nositelja osiguranja koju se u tom slučaju predaje doktoru ili tijekom liječenja zamijenjuje za bolesnički list. U slučaju kada korisnik zdravstvene usluge ne posjeduje potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite, zdravstvena ustanova putem svog nadležnog područnog ureda treba zatražiti naknadno izdvanje potvrde. U slučaju da se potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj ne pribavi do završetka liječenja zdravstvena ustanova može naplatiti troškove korisniku osobno, te primijeniti cijene različite od cijena liječenja hrvatskih osiguranika.

Ostvarivanje prava na korištenje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj osoba koje dolaze iz država s kojima Republika Hrvatska nije sklopila međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju

Osobe koje privremeno borave u Republici Hrvatskoj a dolaze iz država s kojima Republika Hrvatska nije sklopila međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju ili njime nije uređeno korištenje zdravstvene zaštite , troškove zdravstvene zaštite podmiruju osobno, pri čemu cijena usluga i kod ugovornih doktora Zavoda može biti različita od cijena koje se primjenjuju za hrvatske osiguranike.

Podijeli

Tagovi