Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Pravo na zdravstvene usluge izvan EU

Osobe koje su obvezno zdravstveno osigurane u Republici Hrvatskoj, za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu u slučaju potrebe mogu koristiti hitnu zdravstvenu zaštitu na teret HZZO-a. 4.3.1. Način korištenja zdravstvene zaštite i opseg prava ovise o državi privremenog boravka odnosno da li se zdravstvene usluge koriste u državi članici Europske unije, u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o socijalnom osiguranju (dalje ugovor) ili u državi s kojom takav ugovor nije sklopljen. Pojedinim ugovorima za osiguranike upućene na rad u inozemstvo predviđeno je korištenje zdravstvene zaštite u punom opsegu (opseg u kojem zdravstvenu zaštitu koriste i osiguranici države u koju je osiguranik upućen). Kako bi tijekom boravka u inozemstvu u slučaju potrebe nesmetano koristili zdravstvene usluge potrebno je prije odlaska u inozemstvo pribaviti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja, ukoliko se odlazi na područje Europske unije, ili tiskanicu/potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite. Pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu osiguranih osoba pobliže se uređuje Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite ("Narodne novine", broj 160/13., 11/15. i 16/15.-  dalje: Pravilnik)

Ostvarivanje prava na korištenje zdravstvene zaštite osiguranih osoba HZZO-a u državama s kojima Republika Hrvatska nije sklopila međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju

Prije odlaska potrebno je pribaviti Potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu u mjesno nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a. Osigurana osoba dužna je prije odlaska podnijeti prijavu boravka u inozemstvu na propisanoj tiskanici T 4 koju predaje nadležnom regionalnom uredu/područnoj službi HZZO-a te uplatiti poseban doprinos. Doprinos se plaća ovisno o trajanju boravka u inozemstvu i plaća se putem uplatnice koju ispunjava ovlašteni radnik Zavoda. Osoba u posjedu potvrde ima pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu samo za slučaj hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje. Ako u tom smislu koristi zdravstvenu zaštitu mora se odmah javiti nadležnom regionalnom uredu/područnoj službi HZZO-a radi praćenja zdravstvenog stanja i ocjene potrebe povratka (prijevoza) u Republiku Hrvatsku, ako joj to njeno zdravstveno stanje omogućava. Troškove podmiruje osobno uz mogućnost naknade u stvarnom iznosu troškova nakon što predoči medicinsku i računsku dokumentaciju prevedenu na hrvatski jezik.

U slučaju da se prije odlaska ne pribavi Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, HZZO ne naknađuje troškove čak i u slučaju korištenja hitne medicinske pomoći.

I u ovom slučaju postoji iznimka kada se radi o službenom putu.

Podijeli

Tagovi