Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Procedura za dobivanje EHIC-a

Radi izdavanja Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) potrebno je podnijeti zahtjev putem web portala http://www.cezih.hr/EhicRequest/request.html ili se osobno zahtjevom obratiti regionalnom uredu ili područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) koji je nadležan prema mjestu vašeg prebivališta.

U svojim poslovnicama u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku HZZO je postavio uređaje sa sustavima za uvođenje elektroničkih redova čekanja (redomate), na kojima, osim rednog broja, građani mogu podići i svoju EKZO. Redomati su postavljeni u Regionalnom uredu HZZO-a u Zagrebu na adresama Klovićeva 1 i Jukićeva 12, u Regionalnom uredu HZZO-a u Splitu na adresi Obala Kneza Branimira 14, u Regionalnom uredu HZZO-a u Rijeci na adresi Slogin kula 1, te u Regionalnom uredu HZZO-a u Osijeku na adresi Kralja Zvonimira 1.

EKZO

Kartica se izdaje besplatno, a uvjet za njezino izdavanje je da ste uredno prijavljeni na obvezno zdravstveno osiguranje. Ujedno se ne naplaćuje poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu (tzv. "putno osiguranje").

Isti doprinos će se i nadalje naplaćivati za odlaske u države koje nisu članice EU budući da se u odnosima s tim državama ne primjenjuju europski pravni propisi o koordinaciji. Karticu možete preuzeti u roku od 8 dana od dana predaje zahtjeva, a na adresi regionalnog ureda odnosno područne službe HZZO-a koju ste izabrali za podizanje kartice. Europska kartica zdravstvenog osiguranja važi do datuma koji je na njoj naveden, a u pravilu tri godine. Izdavanje nove Europske kartice zdravstvenog osiguranja možete zatražiti u roku 30 kalendarskih dana prije isteka važeće, a ako izgubite zdravstveno osiguranje, obvezni ste istu karticu predati nadležnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a.

Izaslani radnici

Ako ste izaslani na privremeni rad u drugu državu članicu Europske unije, HZZO će vam izdati Europsku karticu zdravstvenog osiguranja za cjelokupno razdoblje izaslanja. Na isto razdoblje kartica će se izdati i članovima vaše uže obitelji (bračnom drugu i djeci) koji s vama borave u inozemstvu.

Umirovljenici

Ako ste korisnik hrvatske mirovine, Europsku karticu zdravstvenog osiguranja će vam, na vaš zahtjev, izdati HZZO.

Ako živite u Hrvatskoj, ali primate mirovinu iz neke druge države članice Europske unije i u Hrvatskoj ste prijavljeni na zdravstveno osiguranje kao inozemni umirovljenik, Europsku karticu zdravstvenog osiguranja izdat će vam nositelj zdravstvenog osiguranja države iz koje primate mirovinu.

Ako živite u Hrvatskoj i primate mirovinu iz više država članica Europske unije, no ne i iz Hrvatske, Europsku karticu zdravstvenog osiguranja će vam izdati nositelj zdravstvenog osiguranja države članice Europske unije u kojoj ste ostvarili većinski staž.

Na isti način, Europska kartica zdravstvenog osiguranja će se izdati i osobama koje su prijavljene na obvezno zdravstveno osiguranje kao članovi vaše obitelji.

Članovi obitelji aktivnog osiguranika - radnika zaposlenog u drugoj državi članici Europske unije

Ako imate prebivalište u Hrvatskoj, a zdravstveno osiguranje ostvarujete preko člana vaše obitelji koji je zaposlen u jednoj od država članica Europske unije, zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj ćete koristiti temeljem hrvatske zdravstvene iskaznice na jednak način kao i ostali hrvatski osiguranici. No, Europsku karticu zdravstvenog osiguranja izdat će vam inozemni nositelj zdravstvenog osiguranja države u kojoj je zaposlen član obitelji preko kojega ste prijavljeni na zdravstveno osiguranje.

Pogranični radnik

Pogranični radnik je osoba koja radi ili obavlja djelatnost u jednoj državi članici Europske unije, a ima prebivalište u drugoj državi članici i u državu prebivališta se, u pravilu, vraća dnevno ili najmanje jednom tjedno. Pograničnom radniku će Europsku karticu zdravstvenog osiguranja izdati ustanova u državi zaposlenja.

Certifikat koji privremeno zamjenjuje EKZO

Ako iz nekog razloga niste u posjedu EKZO za vrijeme dok se nalazite u inozemstvu, možete se obratiti izravno nadležnom područnom uredu HZZO-a radi izdavanja Certifikata. Izdavanje Certifikata može se zatražiti i preko ustanove u mjestu boravka ili možete osobno podmiriti troškove te po povratku u Hrvatsku zatražiti njihovu naknadu.

Certifikat se izdaje:

  • u slučaju krađe, gubitka EKZO ili u slučaju kada osigurana osoba Zavoda ostane bez EKZO zbog nekog drugog razloga (certifikat se izdaje do kraja razdoblja važenja izdane EKZO);
  • u slučaju neočekivanog iznenadnog odlaska u inozemstvo (certifikat se izdaje za razdoblje boravka u određenoj državi);
  • u slučajevima kada je iz evidencije HZZO-a očigledno da osigurana osoba ima pravo na zdravstveno osiguranje kraće od 30 dana (certifikat vrijedi do isteka osiguranja).

Certifikat osiguranoj osobi izdaje nadležni regionalni ured ili područna služba HZZO-a, odmah po zaprimanju zahtjeva, s važenjem od jednog do najviše 90 dana.

Podijeli

Tagovi