Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Vaša prava kao građanin RH: Direktiva 2011/24/EU

Sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, a vezano za odredbe Direktive 2011/24/EU, osigurana osoba može u drugim državama članicama bez prethodnog odobrenja Zavoda ostvariti planiranu specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu. Osigurana osoba obvezna je pribaviti prethodno odobrenje Zavoda za planiranu zdravstvenu zaštitu koja je uvjetovana smještajem osigurane osobe u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi preko noći u trajanju od najmanje jedne noći ili uporabom visokospecijalizirane i skupe medicinske infrastrukture ili medicinske opreme.

Podijeli

Tagovi