Skip to main content Skip to main search

O Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 • Javna ustanova
 • Pravna osoba - prava, obveze i odgovornost utvrđena Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranje i Statutom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)
 • Nadzor nad zakonitošću rada HZZO-a obavlja Ministarstvo zdravstva
 • Zavodom upravlja Upravno vijeće od devet članova, imenovanih od strane Vlade Republike Hrvatske
 • Upravno vijeće donosi odluke i opće akte HZZO-a
 • Radom HZZO-a rukovodi ravnatelj
 • Ravnatelj HZZO-a odgovoran je za financijsko poslovanje HZZO-a
 • HZZO poslove provodi kroz sedam resora kojima rukovode pomoćnici ravnatelja
 • HZZO je ustrojen kroz Direkciju i četiri regionalna ureda (Zagreb, Osijek, Split, Rijeka) koji upravljaju radom s 16 područnih ispostava na ukupno 134 lokacije
 • Na dan 30.11.2016. godine ukupan broj zaposlenih u iznosio je 2.327
 • U okviru obveznog zdravstvenog osiguranja osigurano je oko 4.300.000 osiguranika (99,7%)
 • U okviru dopunskog zdravstvenog osiguranja osigurano je oko 2.500.000 osiguranika

VIZIJA SUSTAVA ZDRAVSTVA Postati zdravstveni sustav u kojem je kvalitetna zdravstvena zaštita dostupna svima, prema načelima sveobuhvatnosti, dostupnosti i solidarnosti.

MISIJA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Naša je misija racionalno ulagati financijska sredstva naših osiguranika u kvalitetne i efikasne zdravstvene usluge i programe koji će donijeti prinos u dodavanju godina životu i zdravlja godinama.

OPĆI CILJEVI ZAVODA Ojačati zdravstveni sustav putem projekata informatizacije zdravstva kao glavne potpore provedbi Nacionalne strategije zdravstva 2012.-2020. Omogućiti uvjete da se ostvari sveobuhvatno, solidarno i svima dostupno zdravstvo. Unaprijediti prava pacijenata te uključiti njihove predstavnike u odlučivanje o ulaganju resursa uz maksimalnu pažnju ranjivim članovima društva. Pojednostaviti sustav na razinu primjerenu populaciji, geografskoj veličini i potrebama. Učiniti unutarnji preustroj čime bi se maksimalno povećala efikasnost i transparentnost rada HZZO-a. Brendiranje HZZO-a kao javne ustanove od povjerenja za naše građane.

NAJVAŽNIJI STRATEŠKI PROJEKTI ZAVODA

Projekti informatizacije zdravstva Svrha je poboljšanje kvalitete usluge i dosljednosti skrbi za bolesnika, a time i njegove sigurnosti kao i centralizirano upravljanje procesima u zdravstvenom sustavu (npr. eNaručivanje) te povezivanje svih zdravstvenih registara. Samo mali dio od više od 100 projekata e-Zdravstva trenutno u tijeku čine; revitaliziran projekt informatizacije primarne zdravstvene zaštite (sustav CEZIH), nacionalno uveden informacijski sustav eListe narudžbi i eNaručivanja, sudjelovanje u izradi EU informacijske strategije kao dio radne grupe Svjetske zdravstvene organizacije, učlanjenje u NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) - HZZO je pružio uslugu uvida u izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, itd.

Podijeli

Tagovi