Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Obavijest osiguranicima - koronavirus (COVID-19)

OBAVIJEST OSIGURANICIMA

Poštovani,

zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19 te s tim u vezi sve više upita koje zaprimamo vezano uz ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: privremena nesposobnost) utvrđene po uzroku D0 – izolacija, obavještavamo Vas sljedeće.

U skladu s člankom 39. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13., 137/13. i 98/19. – u daljnjem tekstu: ZOZO) pravo na naknadu plaće, kao jedno od prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja uz pravo na zdravstvenu zaštitu, pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja odnosno drugih okolnosti utvrđenih ZOZO-om, između ostalog i ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini (uzrok privremene nesposobnosti D0 - Izolacija). Po tom uzroku privremene nesposobnosti utvrđuje se privremena nesposobnost osiguraniku zbog kontakta sa sumnjom, vjerojatnim ili potvrđenim slučajem bolesti COVID-19, a koji nema simptome bolesti ili kojem zaraza virusom nije potvrđena pozitivnim testom.

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti po uzroku D0 - Izolacija isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) od prvog dana korištenja prava prema članku 41. stavku 1. ZOZO-a, temeljem Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: Izvješće) i osobno podnesenog zahtjeva osiguranika koji osiguranik podnosi neposredno HZZO-u.

Prema članku 55. stavku 2. točki 7. ZOZO-a za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti po uzroku D0 – Izolacija, osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće, s time da sukladno stavku 3. istoga članka ZOZO-a mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

Osiguranik kojem je od strane nadležnog epidemiologa, izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili druge ovlaštene osobe utvrđena mjera izolacije, u slučaju dogovora s poslodavcem da posao obavlja od kuće, za koje vrijeme ne može ujedno ostvariti i pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a, o istom treba obavijestiti izabranog doktora koji mu u tom slučaju ne utvrđuje privremenu nesposobnost po uzroku D0 – Izolacija niti izdaje Izvješće.

Zahtjev za naknadu plaće osiguranici mogu uz propisanu dokumentaciju neposredno podnijeti HZZO-u elektroničkom poštom bez prilaganja Izvješća, a HZZO će podatke o privremenoj nesposobnosti po osnovi uzroka D0 - izolacija preuzeti putem CEZIH-a.

Ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca HZZO će istu od poslodavca zatražiti službenim putem.

Elektronički proslijeđen zahtjev osiguranika kojim traži naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad koja tereti sredstva HZZO-a mora sadržavati:

- ime i prezime,

- Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca

- OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe),

- presliku osobne iskaznice,

- kontakt broj telefona te

- broj tekućeg računa (IBAN) na koji će se izvršiti isplata naknade plaće

- za samostalne obveznike uplate doprinosa – dokaz o uredno podmirenim svim dospjelim obvezama za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje od Porezne uprave.

Ako samostalni obveznik uplate doprinosa nije u mogućnosti pribaviti dokaz o uredno podmirenim svim dospjelim obvezama za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje od Porezne uprave HZZO će isti zatražiti službenim putem.

E-mail adrese na koje osiguranici mogu podnijeti zahtjev za naknadu plaće objavljene su na web stranici HZZO-a u rubrici „Kontakti za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja“ https://hzzo.hr/novosti/ostalo/kontakti-za-ostvarivanje-prava-iz-obveznog-zdravstvenog-osiguranja ili se zahtjev može podnijeti na mail adresu izolacija@hzzo.hr. Molimo Vas da zahtjev podnesete samo na jednu od objavljenih adresa kako se isti ne bi duplirali.

S poštovanjem,

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad - dopis

Podijeli

Tagovi