Skip to main content Skip to main search

Kako postati korisnik usluge?

Aktivacija usluge ostvaruje se ispunjavanjem Pristupnog lista.

Pristupni list je potrebno ispisati na pisaču, ispuniti podatke o korisniku usluge i podatke o osobama koje će biti ovlaštene za uvid u elektroničke prijave u ime poslovnog subjekta - pravne/fizičke osobe. Pristupni list potpisuje i pečatom ovjerava ovlaštena osoba za zastupanje pravne/fizičke osobe.

Pristupni list predaje se Zavodu na jedan od dva načina, ovisno o tome da li je ovlaštena osoba za zastupanje korisnik FINA e-kartice s poslovnim certifikatom ili nije korisnik FINA e-kartice s poslovnim certifikatom.

  • Pristupni list (.doc)

Primjer pravilno ispunjenih Pristupnih listova:

Tehnička podrška osigurana je na:

  • call centru 072 11 22 33 – za "korisnici e-Zdravstvenog" birajte 3
  • adresi prijava@hzzo.hr

, full_html

Podijeli

Tagovi