Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Liječenje u inozemstvu

 

Pravo na korištenje zdravstvene zaštite na području Europske unije određeno je europskim pravnim propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti - Uredbom br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Uredbom br. 987/2009 od 16. rujna 2009. godine kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti te Direktivom 2011/24/EU koja je prenesena u odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Hitnom skrbi u EU smatra se sva nužna zdravstvena zaštita koja se osiguranoj osobi mora pružiti kako se zbog liječenja ne bi morala vratiti u državu osiguranja prije nego što je to planirala.

Podijeli

Tagovi