Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Obvezno osiguranje

Zašto je osiguranje obvezno?

Svaki građanin Republike Hrvatske obvezan je prijaviti se na obvezno zdravstveno osiguranje.

Na obvezno zdravstveno osiguranje prema jednoj od osnova osiguranja utvrđenih  Zakonom obvezne su se osigurati sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, ako međunarodnim ugovorom, odnosno posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezno se osiguravaju i državljani drugih država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice) te državljani države koja nije država članica (u daljnjem tekstu: treća država) s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa kod poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno na temelju obavljanja gospodarske, odnosno profesionalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj, ako su ispunjeni uvjeti prema posebnim propisima koji uređuju pitanje boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj i ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Čime je regulirano obvezno zdravstveno osiguranje?

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Načela obveznog zdravstvenog osiguranja Svim osiguranim osobama prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom.

U okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se i prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koje obuhvaćaju i mjere za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika te dijagnostičke postupke kod sumnje na profesionalnu bolest  sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i posebnim zakonima te pravilnicima donesenim na  temelju tih zakona.

Opseg prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osigurava se svim osiguranim osobama pod jednakim uvjetima.

Podijeli

Tagovi