Skip to main content Skip to main search

Zaštita zdravlja na radu

Zahtjevi za naknadno provođenje periodičnih zdravstvenih pregleda na teret HZZO-a za radnike koje poslodavac do 31. srpnja 2020. iz opravdanih razloga nije mogao uputiti na ove preglede

TISKANICA Prijava o Profesionalnoj bolesti - PRIMJENA OD 02.04.2020.

Prijava o Profesionalnoj bolesti (.xls)

Ugovoreni sadržaji specifične zdravstvene zaštite radnika / Popis ugovorenih timova u djelatnosti medicine rada

Opis sloga osobnog računa PZZ/SMR za magnetski medij

Povjerenstvo za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu:

Mihanovićeva 3, Zagreb, telefon: 01/6444-071, e mail adresa: povjerenstvo.azbest@hzzo.hr

PRIMJENA OD 01.02.2019. godine

Prijava o ozljedi na radu (.xls)

Mogućnost podnošenja prijave o ozljedi na radu elektroničkim putem od 01. listopada 2017.godine

Obavijest (.pdf)

Tehnički preduvjeti za korištenje aplikacije e-Prijave o ozljedi na radu

Tehnički preduvjeti (.pdf)

Temeljem važećih odredbi Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje godišnje na svojim internetskim stranicama, u dijelu koji se odnosi na »Zaštitu zdravlja na radu«, objavljuje podatke o broju priznatih ozljeda na radu, odnosno profesionalnih bolesti i to sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine za prijave o ozljedama na radu, odnosno profesionalnim bolestima koje su zaprimljene u prethodnoj godini.

2019

Broj zaprimljenih Prijava o ozljedi na radu u 2019. godini je 18452, od čega je do 31.03.2020. godine priznato 15030. Broj zaprimljenih Prijava o profesionalnoj bolesti u 2019. godini je 173, od čega je do 31.03.2020. godine priznato 117.

Naziv Prijave Broj zaprimljenih Prijava u periodu 01.01.2019.-31.12.2019. Broj priznatih Prijava u periodu 01.01.2019.-31.03.2020., a koje su zaprimljene u periodu 01.01.2019.-31.12.2019.
Prijava o ozljedi na radu 18452 15030
Prijava o profesionalnoj bolesti 173 117

Privremeno zapošljavanje putem agencija za privremeno zapošljavanje

Agencija za privremeno zapošljavanje (nastavno: agencija) je poslodavac koji na temelju sporazuma o ustupanju radnika ustupa radnika (nastavno: ustupljeni radnik) drugom poslodavcu (nastavno korisnik) za obavljanje privremenih poslova Pročitajte uputu

Jednostavniji postupak prijave i utvrđivanja prava u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti za sezonske radnike u poljoprivredi

Za sezonske radnike u poljoprivredi, koji sukladno važećim odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju imaju status osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, poslodavac ne mora više podnositi tiskanicu T-5. Pročitajte uputu

Primopredaja zdravstvene dokumentacije kod promjene doktora specijaliste medicine rada

Prilikom odabira novog doktora specijaliste medicine rada (nastavno SMR) poslodavac je nakon primitka tiskanice ovjerene od područnog ureda Zavoda, kojom je izvršena promjena doktora SMR-a, obvezan o istoj obavijestiti dosadašnjeg doktora SMR, koji je u roku od 8 dana od primitka te obavijesti obvezan predati novoizabranom doktoru SMR svu medicinsku dokumentaciju o osiguranim osobama za koje je obavljena promjena te sukladno propisima o vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije pohraniti potpisanu izjavu o preuzetoj medicinskoj dokumentaciji, u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada.

Podijeli

Tagovi