Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu

država DRŽAVE EU, EEA i Švicarska
dokument EKZO ili Certifikat koji zamjenjuje EKZO
osnova za korištenje Europska kartica zdravstvenog osiguranja -izdaje nadležni ured HZZO prema mjestu prebivališta
opseg i način korištenja Predviđeno je korištenje medicinski nužne zdravstvene zaštite uzimajući u obzir prirodu usluga i dužinu očekivanog boravka
napomena EKZO ili Certifikat mogu se izdati i naknadno na zahtjev osigurane osobe, zdravstvene ustanove ili inozemnog nositelja zdravstvenog osiguranja

 

država BOSNA I HERCEGOVINA
dvojezična potvrda HR/BH 3
osnova za korištenje Dvojezična povrda zamjenjuje se za Bolesnički list (ili drugo) u bolesničkoj blagajni zdravstvenog osiguranja u mjestu boravka. Iznimno, u slučaju hitnoće moguće je korištenje zdravstvene zaštite na osnovi dvojezične potvrde o pravu.
opseg i način korištenja Hitna zdravstvena zaštita u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje.
napomena Dvojezična potvrda o pravu može se izdati i naknadno na zahtjev inozemnog nositelja zdravstvenog osiguranja.

 

država MAKEDONIJA
dvojezična potvrda HR/RM 3
osnova za korištenje Dvojezična povrda zamjenjuje se za Bolesnički list (ili drugo) u bolesničkoj blagajni zdravstvenog osiguranja u mjestu boravka. Iznimno, u slučaju hitnoće moguće je korištenje zdravstvene zaštite na osnovi dvojezične potvrde o pravu.
opseg i način korištenja Hitna zdravstvena zaštita u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje.
napomena Dvojezična potvrda o pravu može se izdati i naknadno na zahtjev inozemnog nositelja zdravstvenog osiguranja.

 

država SRBIJA
dokument Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO)
osnova za korištenje EKZO predočiti zdravstvenom osiguranju u mjestu boravka radi izdavanja Bolesničkog lista (ili drugo). Iznimno, u slučaju hitnoće moguće je korištenje zdravstvene zaštite na osnovi EKZO.
opseg i način korištenja Sve hitne zdravstvene usluge koje se ne mogu otkloniti do namjeravanog povratka u državu prebivališta, a da život i zdravlje osobe ne bude ugroženo.
napomena Certifikat koji zamjenjuje EKZO može se izdati i naknadno na zahtjev inozemnog nositelja zdravstvenog osiguranja.

 

država TURSKA
dvojezična potvrda HR/TR 3
osnova za korištenje Dvojezična povrda zamjenjuje se za Bolesnički list (ili drugo) u bolesničkoj blagajni zdravstvenog osiguranja u mjestu boravka. Iznimno, u slučaju hitnoće moguće je korištenje zdravstvene zaštite na osnovi dvojezične potvrde o pravu.
opseg i način korištenja Sve hitne zdravstvene usluge koje se smatraju neophodnim s obzirom na stanje osobe.
napomena Dvojezična potvrda o pravu može se izdati i naknadno na zahtjev inozemnog nositelja zdravstvenog osiguranja.

 

država CRNA GORA
dvojezična potvrda HR/SCG 111
osnova za korištenje Dvojezična povrda zamjenjuje se za Bolesnički list (ili drugo) u bolesničkoj blagajni zdravstvenog osiguranja u mjestu boravka. Iznimno, u slučaju hitnoće moguće je korištenje zdravstvene zaštite na osnovi dvojezične potvrde o pravu.
opseg i način korištenja Sve hitne zdravstvene usluge koje se ne mogu otkloniti do namjeravanog povratka u državu prebivališta, a da život i zdravlje osobe ne bude ugroženo.
napomena Dvojezična potvrda o pravu može se izdati i naknadno na zahtjev inozemnog nositelja zdravstvenog osiguranja.

 

država OSTALE DRŽAVE
dvojezična potvrda
osnova za korištenje Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu -izdaje nadležni Područni ured HZZO prema mjestu prebivališta.
opseg i način korištenja Predviđeno je korištenje hitne zdravstvene zaštite u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje.
napomena Troškove zdravstvenih usluga snosi korisnik osobno,uz nadoknadu troškova po povratku u RH, pod uvjetom da je prije odlaska pribavljena potvrda i plaćen dodatni doprinos.

 

EKZO ili Potvrde izdaje prije odlaska u inozemstvo nadležni ured HZZO-a kod kojeg je osoba osigurana

U svim navedenim državama, osigurana osoba HZZO-a, koja zdravstvenu zaštitu koristi na način predviđen europskim pravnim propisima ili pojedinim ugovorom o socijalnom osiguranju, snosi samo eventualne troškove participacije ako istu plaćaju i osiguranici države boravka.

Podijeli

Tagovi