Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

Mjere sanacije dimnjaka zbog oštećenja nastalih uslijed potresa u poslovnom prostoru Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Zagrebu, Margaretska 1 i 3 te Gundulićeva 24 i 26 financirane iz Fonda solidarnosti Europske unije

hzzologoeufondsolidarnosti

Ugovorom o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije dodijeljena su Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje bespovratna financijska sredstava za financiranje popravaka dimnjaka uključujući i zamjenu bojlera za centralno grijanje, radi saniranja posljedica potresa od 22. ožujka 2020. g., u skladu s postupkom dodjele, provedenim temeljem Poziva Ministarstva zdravstva „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko -zagorske županije i Zagrebačke županije (FSEU.2021.MZ.)“.

Informacije o projektu (operaciji)

Naziv operacije: Hitne mjere sanacije dimnjaka i zamjena bojlera za centralno grijanje, kao posljedica potresa, u poslovnim prostorima koje koristi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u Zagrebu, Margaretska 1 i 3, Gundulićeva 24 i 26 (FSEU. 2021.MZ.044)
Opis operacije: Posljedice potresa od 22. ožujka 2020. godine u poslovnim prostorima koje koristi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u Zagrebu, Margaretska 3 i 1, zahtijevale su provedbu hitnih mjera sanacije uslijed utvrđenih neispravnosti dimnjaka koji su ocijenjeni kao neuporabljivi za daljnje korištenje za plinska ložišta te su u sklopu operacije provedeni radovi na sanaciji nastale štete.
Ciljevi operacije: Provedba sanacije dimnjaka te zamjena atmosferskih bojlera kondenzacijskim
Razdoblje provedbe: 22.03.2020. - 17.10.2020.
Ukupna vrijednost operacije: 338.546,25 kuna

Operacija je financirana sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije.

Više informacija:

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

E-mail: projekti@hzzo.hr

Share

Tagovi