Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

Lijekovi i medicinski proizvodi

Lijekovi
  • Prekogranična zdravstvena zaštita – realizirane recepata na postojećim tiskanicama u drugim državama članicama Europske unije (.pdf) - objavljeno 29.11.2013.
  • Uputa o postupanju - Prekogranična zdravstvena zaštita - realiziranje recepata i potvrda o pomagalima u drugim državama članicama Europske unije (.pdf) - objavljeno 08.11.2013.
  • Cijepljenje protiv gripe u sezoni 2013./2014. godine (.pdf) - objavljeno 07.11.2013.
  • E-recepti - često postavljana pitanja - ispravak naputka (.pdf)
  • Postupanje u slučaju kada recept nije realiziran u propisanim rokovima (.pdf) - objavljeno 23.04.2012.
  • Propisivanje lijekova na recept, dva ili više pakiranja lijeka - pojašnjenje (.pdf) - objavljeno 15.03.2012.
  • Ponovljivi recepti - pojašnjenje (.pdf) - objavljeno 15.03.2012.
  • E-recepti - često postavljana pitanja - ispravak naputka (.pdf) - objavljeno 21.10.2011.
  • E-recepti - često postavljana pitanja (.pdf) - objavljeno 27.12.2010.
Ortopedska pomagala

Share

Tagovi