Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

Pregled plaćenih obveza HZZO-a

  • Pregled plaćenih obveza u 2024. godini (.xls) - objavljeno 17.07.2024.
  • Popis poziva na broj zaduženja i odobrenja za isplate HZZO-a za zdravstvenu zaštitu i novčane naknade u korist krajnjih korisnika (.pdf)

Share

Tagovi