Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

e-Zdravstveno

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) pokrenuo je novu mrežnu uslugu e-Zdravstveno za svoje poslovne korisnike. Uvođenjem usluge eZdravstveno mijenja se način obavještavanja poslodavaca o provedenim prijavama, odjavama te promjenama u obveznom zdravstvenom osiguranju na način da se više ne šalju tiskanice u PDF obliku elektroničkom poštom. Aplikaciji se pristupa putem mrežne poveznice https://ezdravstveno.hzzo.hr/PoslovniPortal

Uvid u prijave i odjave na obvezno zdravstveno osiguranje
Aplikacija pruža uvid u prijave/odjave/promjene statusa osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno dohvat elektronički ovjerenih službenih primjeraka tiskanica T1 (prijava-odjava-promjena za osiguranika) i T2 (prijava-odjava-promjena za osiguranu osobu, za osiguranu osobu-člana obitelji) putem izbornika „Prijave i odjave“ i „“Pregled prijava i odjava“.

Prijave i odjave članova obitelji, Promjena podataka osiguranika
Prijave i odjave te promjene u obveznom zdravstvenom osiguranju supružnika i djece do navršenih 18 godina života, te promjene osobnih podataka koje se ne provode razmjenom podataka s HZMO moguće su na aplikaciji eZdravstveno za poslovne korisnike na putem izbornika „Prijava člana obitelji“, „Promjena podataka osiguranika“, „Odjava člana obitelji“ i „Pregled predanih zahtjeva“.

Ovom uslugom obuhvaćena je skupina osiguranih osoba koje nisu obuhvaćene kroz prijave mirovinskog sustava od kojeg HZZO od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) još od srpnja 2014. godine preuzima podatke o radno pravnom statusu osiguranika. Uvođenjem e-prijave ukinuta je potreba za dodatnom dokumentacijom, umjesto koje se valjanost podataka iz vanjskih informacijskih sustava provjerava elektroničkim putem.

Promjene osobnih podataka koje se ne provode razmjenom podataka s HZMO
Promjene podataka koje je potrebno izvršiti u područnim uredima HZZO-a prema mjestu sjedišta tvrtke ili stanovanja osiguranika:
1. Promjena podataka o poslovnom subjektu (promjena sjedišta, naziva, djelatnosti tvrtke)
Potrebna dokumentacija:

  • obrađeni M-13p obrazac sa HZMO-a te ispunjena HZZO tiskanica T1 (označiti ''promjena'')

2. Promjena satnice rada zaposlenika
Potrebna dokumentacija:

  • Tiskanica HZZO T1 (označiti ''promjena'')

Privremena nesposobnosti/spriječenost za rad
Uvid u podatke o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad za osiguranike u radnom odnosu, specifikacija zahtjeva za povratom isplaćene naknade plaće, izrada zahtjeva za povratom isplaćene naknade plaće i pregled zahtjeva za povrat isplaćenih naknada plaća moguć je u izborniku „Privremene nesposobnosti za rad“.

Podnošenje zahtjeva poslodavaca za povrat isplaćene naknade plaće radniku
Fizička dostava dokumentacije:
Obavijest za poslodavca
Obrazac o isplaćenim naknadama plaća
Zahtjev za povratom isplaćene naknade plaća
Potvrda o plaći
Upute za korisnike

Elektronička dostava dokumentacije putem aplikacije eZdravstveno. U tom slučaju nije potrebno dostavljati papirnatu dokumentaciju kao kod fizičke dostave.
Dodatne upute vezana za pristup usluzi i korištenje aplikacije dostupne su ovdje.

Razmjena podataka HZZO-HZMO
Povezivanjem sustava HZMO-a i HZZO-a, te preuzimanjem podataka, olakšava se postupak prijavljivanja u zdravstveni sustav tako da obveznici više ne moraju podnositi dvije prijave u dva sustava, nego samo jednu prijavu u mirovinski sustav.
Svaki obveznik podnošenja prijave u roku od 24 sata dužan je činjenicu o početku mirovinskog osiguranja dostaviti u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) pokrenuo je novu mrežnu uslugu e-Zdravstveno za svoje poslovne korisnike. Uvođenjem usluge eZdravstveno mijenja se način obavještavanja poslodavaca o provedenim prijavama, odjavama te promjenama u obveznom zdravstvenom osiguranju na način da se više ne šalju tiskanice u PDF obliku elektroničkom poštom. Aplikaciji se pristupa putem mrežne poveznice https://ezdravstveno.hzzo.hr/PoslovniPortal

Uvid u prijave i odjave na obvezno zdravstveno osiguranje
Aplikacija pruža uvid u prijave/odjave/promjene statusa osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno dohvat elektronički ovjerenih službenih primjeraka tiskanica T1 (prijava-odjava-promjena za osiguranika) i T2 (prijava-odjava-promjena za osiguranu osobu, za osiguranu osobu-člana obitelji) putem izbornika „Prijave i odjave“ i „“Pregled prijava i odjava“.

Prijave i odjave članova obitelji, Promjena podataka osiguranika
Prijave i odjave te promjene u obveznom zdravstvenom osiguranju supružnika i djece do navršenih 18 godina života, te promjene osobnih podataka koje se ne provode razmjenom podataka s HZMO moguće su na aplikaciji eZdravstveno za poslovne korisnike na putem izbornika „Prijava člana obitelji“, „Promjena podataka osiguranika“, „Odjava člana obitelji“ i „Pregled predanih zahtjeva“.

Ovom uslugom obuhvaćena je skupina osiguranih osoba koje nisu obuhvaćene kroz prijave mirovinskog sustava od kojeg HZZO od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) još od srpnja 2014. godine preuzima podatke o radno pravnom statusu osiguranika. Uvođenjem e-prijave ukinuta je potreba za dodatnom dokumentacijom, umjesto koje se valjanost podataka iz vanjskih informacijskih sustava provjerava elektroničkim putem.

Promjene osobnih podataka koje se ne provode razmjenom podataka s HZMO
Promjene podataka koje je potrebno izvršiti u područnim uredima HZZO-a prema mjestu sjedišta tvrtke ili stanovanja osiguranika:
1. Promjena podataka o poslovnom subjektu (promjena sjedišta, naziva, djelatnosti tvrtke)
Potrebna dokumentacija:

  • obrađeni M-13p obrazac sa HZMO-a te ispunjena HZZO tiskanica T1 (označiti ''promjena'')

2. Promjena satnice rada zaposlenika
Potrebna dokumentacija:

  • Tiskanica HZZO T1 (označiti ''promjena'')

Privremena nesposobnosti/spriječenost za rad
Uvid u podatke o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad za osiguranike u radnom odnosu, specifikacija zahtjeva za povratom isplaćene naknade plaće, izrada zahtjeva za povratom isplaćene naknade plaće i pregled zahtjeva za povrat isplaćenih naknada plaća moguć je u izborniku „Privremene nesposobnosti za rad“.

Podnošenje zahtjeva poslodavaca za povrat isplaćene naknade plaće radniku
Fizička dostava dokumentacije:
Obavijest za poslodavca
Obrazac o isplaćenim naknadama plaća
Zahtjev za povratom isplaćene naknade plaća
Potvrda o plaći
Upute za korisnike

Elektronička dostava dokumentacije putem aplikacije eZdravstveno. U tom slučaju nije potrebno dostavljati papirnatu dokumentaciju kao kod fizičke dostave.
Dodatne upute vezana za pristup usluzi i korištenje aplikacije dostupne su ovdje.

Razmjena podataka HZZO-HZMO
Povezivanjem sustava HZMO-a i HZZO-a, te preuzimanjem podataka, olakšava se postupak prijavljivanja u zdravstveni sustav tako da obveznici više ne moraju podnositi dvije prijave u dva sustava, nego samo jednu prijavu u mirovinski sustav.
Svaki obveznik podnošenja prijave u roku od 24 sata dužan je činjenicu o početku mirovinskog osiguranja dostaviti u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Izbor doktora koji je u statusu kandidata za ugovor doktora Zavoda

U skladu s odredbama Pravilnika o načinu izbora doktora primarne zdravstvene zaštite „Narodne novine“ broj 8/24. i 37/24., u daljnjem tekstu: Pravilnik) od 1. svibnja 2024. godine svi zdravstveni radnici privatne prakse odnosno zdravstvene ustanova koji namjeravaju sklopiti sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnostima: obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite, odnosno javiti se na natječaj za popunu mreže u navedenim djelatnostima, obvezni su podnijeti zahtjev Zavodu za uvrštenjem na popis doktora koji su u statusu kandidata za ugovornog doktora Zavoda (u daljnjem tekstu: potencijalni doktor).

Zahtjev se podnosi putem tiskanice „Zahtjev za stjecanje statusa kandidata za ugovornog doktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje“.

Zahtjev je potrebno ovjeriti potpisom i pečatom zdravstvene ustanove/privatne prakse te isti, uz svu potrebnu dokumentaciju, iz zahtjeva dostaviti na mail adresu ugovaranje.eponude@hzzo.hr.

Tiskanica navedenog zahtjeva nalazi se na:

Nakon obrade dostavljenog zahtjeva Zavod će, u slučaju prihvaćanja istoga, ponuđenog potencijalnog doktora staviti na Popis potencijalnih doktora Zavoda koji se nalazi na mrežnoj stranici Zavoda:

Stavljanjem na Popis potencijalnih doktora, potencijalnom doktoru omogućuje se pristup na eZdravstvo kao i mogućnost da ga osigurane osobe biraju na način utvrđen Pravilnikom.

Osnovom navedenog Pravilnika osigurane osobe izbor potencijalnog doktora provode:

  • u ordinaciji doktora kojeg želi izabrati
  • putem usluga HZZO-a za e-građane korištenjem Portala zdravlja (u daljnjem tekstu: eGrađani).

Izbor u ordinaciji

Izbor doktora u ordinaciji doktora kojeg želi izabrati osigurana osoba provodi na načina da se u ordinaciji potencijalnog doktora putem poslovnog elektroničkog sustava unosi zahtjev osigurane osobe na elektronički obrazac Izjave (u daljnjem tekstu: e-Izjava) te isti dostavlja na obradu u elektronički sustav Zavoda.
Ispisanu Izjavu potpisuje osigurana osoba, a jedan primjerak potpisane Izjave obavezno se pohranjuje se u ordinaciji potencijalnog doktora, a jedan primjerak uručuje osiguranoj osobi

Izbor putem eGrađani

Osigurana osoba izbor potencijalnog doktora provodi korištenjem Portala zdravlja preko sustava e-Građani popunjavanjem e-Izjave koju prosljeđuje na obradu u Zavod.
Potencijalni doktora može odbiti izbor osigurane osobe.
Ako potencijalni doktor kojeg osigurana osoba želi izabrati u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva ne potvrdi izbor osigurane osobe, Zavod osiguranu osobu neće uvrstiti na popis osiguranih osoba opredijeljenih za tog potencijalnog doktora.

Stavljanjem na Popis potencijalnih doktora, potencijalnom doktoru omogućuje se pristup detaljnim korisničkim uputama vezano uz izbor potencijalnog doktora koje se nalaze na Potencijalni doktor.

U slučaju kada potencijalni doktora ima od ranije prikupljene tiskanice Izjave o izboru/promjeni doktora (prije 1. svibnja 2024. godine) iste nakon stavljanja na Popis potencijalnih doktora Zavoda dostavlja nadležnom regionalnom uredu/područnoj službi kako bi se razmotrile i unijele u eHZZO.

Potencijalnom doktoru biti će omogućen uvid u popis osiguranih osoba opredijeljenih za njega kao potencijalnog doktora.

Share

Tagovi