Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

eHZZO

Europska Unija - zajedno do fondova EU / Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

eHZZO - Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ukupna vrijednost projekta: 114.705.000,00 kuna, EU sufinancira 97.098.586,40 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 1. listopada 2017. do 31. prosinca 2023.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) u suradnji s Ministarstvom zdravstva kao partnerom potpisao je 9. ožujka 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt eHZZO – izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Projektom eHZZO razvija se novi IT sustav s ciljem uspostave efikasnijeg upravljanja i nadzora u zdravstvenom sustavu. Novim središnjim IT sustavom HZZO-a povećat će se učinkovitost i transparentnost cjelokupnog zdravstvenog sustava, omogućiti digitalna razmjena podataka s nacionalnim i međunarodnim institucijama te interoperabilnost na svim razinama. Sustav će omogućiti lakšu komunikaciju prema vanjskim korisnicima, visoku dostupnost podataka nužnih za upravljanje poslovnim procesima i izvješćivanje. Sustavom se doprinosi zdravstvenoj zaštiti visoke kvalitete te razvoju novih e-usluga za osiguranike.

HZZO kao ključna institucija nacionalnog zdravstvenog sustava razvija novi poslovni informacijski sustav eHZZO s ciljem uspostave efikasnijeg upravljanja i nadzora unutar zdravstvenog sustava, osobito u pogledu upravljanja i praćenja tijeka financijskih sredstava, te bolje zdravstvene zaštite osiguranika koja je u fokusu HZZO-a.

Novi eHZZO središnji IT sustav HZZO-a trebao bi povećati učinkovitost i transparentnost cjelokupnog zdravstvenog sustava, omogućiti digitalnu razmjenu podataka s nacionalnim i međunarodnim institucijama te biti u mogućnosti uspostaviti bržu i učinkovitiju interoperabilnost na svim razinama.

Općeniti cilj projekta je efikasnije i transparentno upravljanje sustavom zdravstvene zaštite.

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na: https://strukturnifondovi.hr/

Više informacija o operativnom programu Konkurentnost i kohezija iz kojeg je sufinanciran projekt možete pronaći na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Kontakt osobe za više informacija: Jelena Curać, dipl.ing., jelena.curac@hzzo.hr, 01/4806-394

Share

Tagovi