Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Korištenje zdravstvene zaštite
 • Putni trošak (.pdf) - objavljeno 19.12.2014.
 • Privremena nesposobnost za rad roditelja tijekom bolničkog liječenja djeteta (.pdf) - objavljeno 19.12.2014.
 • Odluka Upravnog vijeća Zavoda o popisu i načinu plaćanja primarne laboratorijske dijagnostike (.pdf) - objavljeno 25.07.2014.
 • Popis postupaka i način plaćanja primarne laboratorijske dijagnostike za osigurane osobe Zavoda koje se nalaze izvan mjesta prebivališta/boravišta (.pdf) - objavljeno 25.07.2014.
 • Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka izvan mjesta prebivališta/boravišta osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (.pdf) - objavljeno 17.06.2014.
 • Pružanje zdravstvene zaštite na poplavom ugroženim područjima stanovništvu susjednih zemalja  (.pdf) - objavljeno 28.05.2014.
 • Provođenje zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama - dijagnostički i terapijski postupci koje provode psiholozi (.pdf) - objavljeno 14.11.2013.
 • Priopćenje za liječnike u ambulantama obiteljske medicine vezano uz Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva (.pdf) - objavljeno 05.11.2013.
 • Upućivanje na dijagnostički postupak snimanja MR jačine 3T (.pdf) - objavljeno 15.10.2013.
 • Provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema dijagnostičko terapijskom postupku (DTP) - djelatnost ortodoncija (.pdf) - objavljeno 07.11.2012.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o   provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (.pdf) - objavljeno 28.08.2012.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti ("Narodne novine", broj 51/12) (.pdf) - objavljeno 10.05.2012.
 • 8 jednostavnih koraka za rano otkrivanje oralnog karcinoma (.pdf) - objavljeno 23.04.2012.
 • Provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog osiguranja prema dijagnostičko terapijskom postupku (DTP) - djelatnost ortodoncije (.pdf) - objavljeno 21.06.2011.
 • VAŽNO - Obavijest o zdravstvenim iskaznicama, te obnovljivosti i valjanosti polica dopunskog osiguranja (.pdf) - objavljeno 27.01.2011.
 • Omogućavanje pristupa slijepih osoba sa psom vodičem (.pdf) - objavljeno 31.12.2010.
 • Ostvarivanje zdravstvene zaštite u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti od 1. siječnja 2011. godine (.pdf) - objavljeno 30.12.2010.

 

Privremena nesposobnost za rad
 • Obavijest liječnicima opće/obiteljske medicine i ginekolozima - zaključivanje privremene nesposobnosti za rad (.pdf) - objavljeno 19.07.2014.
 • Izjava o ispunjavanju uvjeta za naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad radi njege osigurane osobe (dijete do 18. god. života)  (.doc) - objavljeno 08.04.2014. + Obrazloženje (.pdf) - objavljeno 23.04.2014.
 • Utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad - odsutnost s rada zbog korištenja zdravstvene zaštite u trajanju od nekoliko sati (.pdf) - objavljeno 28.10.2013.
 • Naputak o primjeni nove tiskanice Izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad (.pdf) - objavljeno 05.09.2013.
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju - utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad (.pdf) - objavljeno 16.07.2013.
 • Upute o postupanju - izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine broj 54/13) (.pdf) - objavljeno 05.07.2013.
 • Liječenje osiguranih osoba iz država Europskog ekonomskog prostora (EEP) i Švicarske u Hrvatskoj osnovom EKZO i S2/E112 (.pdf) - objavljeno 12.07.2013.
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (.pdf) - objavljeno 26.06.2013.
 • Dijagnoze za utvrđivanje prava na bolovanje u djelatnosti zdravstvene zaštite žena (.xls) - objavljeno 04.12.2012.
 • Naputak: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdr. zaštite iz obveznog osiguranja; Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju zdr. zaštite iz obveznog zdr. osguranja NN129/12 (.pdf) - objavljeno 03.12.2012.

 

Sudjelovanje u troškovima ZZ
 • Obavijest - Uzimanje uzoraka u PZZ za laboratorijsku i druge analize (.pdf) - objavljeno 02.04.2014.
 • Oslobođenje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 80/13) (.pdf) - objavljeno 28.10.2013. 
 • Estetski zahvati u djelatnosti dermatovenerologije 1 (.pdf) - objavljeno 07.10.2013.
 • Estetski zahvati u djelatnosti dermatovenerologije 2 (.pdf) - objavljeno 07.10.2013.
 • Naputak za postupanje s osiguranicima CROATIA zdravstvenog osiguranja d.d. (.pdf) - objavljeno 10.07.2013.
 • Obavijest - nove iskaznice koje nose oznaku "HB" (.pdf) - objavljeno 30.03.2012.
 • Naplata sudjelovanja osiguranih osoba u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (.pdf) - objavljeno 06.05.2011.
 • Sklapanje ugovora o djelu za obavljanje zdravstvene djelatnosti (.pdf) - objavljeno 19.06.2012.
 • Ostvarivanje prava na oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite osiguranih osoba sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (.pdf) - objavljeno 07.04.2011.

 

Naknada troškova
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostv. prava - naknada troškova smještaja uz dijete oboljelo od malignih bolesti (.pdf)

Share

Tagovi