Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

eUsluge

Protokol za uključenje u sustav eUsluge (eRačun)

Da bi se zdravstvena ustanova uključila u projekt eRačun potrebno je, nakon konzultacija s proizvođačem bolničkog informacijskog sustava, poslati sljedeće dokumente u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na Pomoćnika za informacijske tehnologije:

1. „Zahtjev za uključenjem u sustav eUsluge" , u daljnjem tekstu Zahtjev, uz koji je potrebno priložiti:

Tiskanicu za pristup sustavu eUsluge s odabirom akcije (uloge) "biz_usluge"

2. Nakon zaprimljenog Zahtjeva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će poslati odgovor prema ravnatelju zdravstvene ustanove uz koji će biti priložen Sporazum o elektroničkoj razmjeni podataka (EDI Sporazum), kojeg je potrebno dopuniti (u prilogu „Tehnička specifikacija” pod točkom 5 potrebno je unijeti elektroničku adresu podrške zdravstvene ustanove), potpisati od strane ravnatelja i vratiti 2 primjerka na ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Daljnju komunikaciju i spajanje na sustav vršiti će se između službi za podršku rada.

Dokumentacija

A) Zahtjev za uključenje zdravstvene ustanove u sustav eUsluge (.docx) B) Tiskanica za pristup sustavu eUsluge i eNovorođenče (.xls, .xlsx) C) Sporazum o elektroničkoj razmjeni podataka (.pdf) D) Tehnička specifikacija (G100) - eUsluge (.docx, .pdf) - verzija od 06.06.2018., primjena od 01.07.2018.

O eRačun sustavu

Modul eRačun omogućava:

 • slanje računa u stvarnom vremenu prema HZZO od strane zdravstvenih ustanova
 • slanje rezultata obrade poslanih računa (ako se tijekom obrade pojavi greška) informacijskim sustavima korisnika, asinkronim putem, nakon završetka pojedinih faza obrade unutar HZZO-a (validacije u ZOROH-u, likvidature, saldiranje, slanje u ARGOSY)
 • uvid u status obrade računa

Modul eRačun implementira slanje računa i popratne medicinske dokumentacije u elektronskom obliku, kontrolu ispravnosti računa te slanje povratnih informacija o uspješnosti obrade računa. Također, ukoliko su zdravstvene ustanove uvidjele pogrešku na pojedinom računu, a već su ga poslale u HZZO na obradu mogu poslati zahtjev za storniranje računa te se na taj način prekida daljnji proces obrade računa.

Slanje računa implementirano je u skladu sa smjernicama Ministarstva gospodarstva - „Smjernice za razmjenu računa u elektroničkom obliku EDI metodom, listopad 2013.“.

Uz račun u elektronskom obliku prilaže se medicinska dokumentacija u pdf obliku. Na primjer, uz svaki račun stacionara mora se slati i pripadajuće otpusno pismo.

Koristi od primjene eRačuna

Primjenom eRačuna možete svoje poslovanje učiniti efikasnijim te ostvariti sljedeće koristi:

 • znatno smanjeni troškovi isporuke i obrade računa
 • trenutna dostava računa bez mogućnosti gubitka računa na putu do primatelja
 • automatska priprema naloga za plaćanje kupljenih roba i usluga zbog direktne povezanosti servisa s Internet bankarstvom banaka s kojima Fina ima ugovorenu suradnju
 • brža naplata
 • kontrola plaćanja
 • mogućnost povezivanja računovodstvenih sustava tvrtke sa sustavom e-Račun u smislu potpune automatizacije procesa fakturiranja
 • smanjenje troškova vezanih uz otklanjanje pogrešaka nastalih ručnim aktivnostima u procesu slanja i zaprimanja računa
 • mogućnost dodavanja priloga računima (narudžbe, ugovori, otpremnice, dopisi, reklamni materijali...)
 • olakšan pristup podacima za plaćanje primateljima računa
 • ugovaranje usluge samo s jednim pružateljem usluga, nema potrebe za bilateralnim ugovorima
 • mogućnost brzog pretraživanja izlaznih i ulaznih računa
 • sigurna e-Arhiva računa i priloga

Efikasnost poslovanja elektroničnom razmjenom računa najviše se manifestira u financijskim uštedama. Korištenje servisa dovodi do bolje raspodjele resursa, a time i veće produktivnosti.

Najčešće se uspoređuje samo trošak između klasičnog i elektroničkog slanja računa, međutim, obrada računa od trenutka njegova nastajanja do slanja te obrada primljenih računa uzrokuje puno više troškove, manipulativne i operativne.

Najveće je uštede moguće ostvariti ukoliko se proces slanja i primanja računa u potpunosti automatizira, a to znači da se računi razmjenjuju u strukturiranom obliku, odnosno obliku koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu na strani primatelja.

Kome je sustav namijenjen?

Svim dionicima zdravstvenog sustava koji Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje ispostavljaju račun za određenu robu ili usluge.

Podržane vrste računa

Podržana je obrada sljedećih vrsta računa*:

 • SKZZ - specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita
 • DTS - stacionar (dijagnostičko-terapijske skupine)
 • DBL - stacionar (dan bolničkog liječenja)
 • PZZ - primarna zdravstvena zaštita (laboratorij)/sanitet

  uključuje validaciju za dvije šifre djelatnosti koje se obavljaju u bolnici: * 1070000 Laboratorijska dijagnostika * 1110000 Sanitetski prijevoz

 • NPP - nacionalni program prevencije

Najčešća pitanja i odgovori

Popunjuje se po bazi znanja sa korisničke podrške (u pripremi)

Korisnička podrška

Elektronička adresa: eusluge@hzzo.hr Telefon: 072 11 22 33 Radno vrijeme: radnim danom od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 07:00 do 15:00 sati

, full_html

Share

Tagovi