Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

Tiskanice računa

Prema naputku za dostavom faktura objavljujemo tiskanica računa koji se koriste u zdravstvenoj zaštiti.

 • Tiskanica osobnog računa PZZ-a za sve djelatnosti osim protetike i njege (.pdf) - primjena od 06.06.2022.
 • Tiskanica osobnog računa PZZ-a za protetske radove (obvezno osiguranje) (.pdf) - primjena od 06.06.2022.
 • Tiskanica osobnog računa PZZ-a za protetske radove (dopunsko osiguranje) (.pdf) - primjena od 06.06.2022.
 • Tiskanica osobnog računa PZZ-a za njegu u kući (.pdf) - primjena od 06.06.2022.
 • Tiskanica skupnog računa PZZ za DTP (.pdf) - primjena od 06.06.2022.
 • Tiskanica skupnog računa ljekarni (.pdf) - primjena od 06.06.2022.
 • Tiskanica skupnog računa ljekarne za preventivne programe (.pdf) - primjena od 06.06.2022.
 • Tiskanica osobnog računa za SKZZ (obvezno osiguranje) (.pdf) - primjena od 06.06.2022.
 • Tiskanica osobnog računa za SKZZ (dopunsko osiguranje) (.pdf) - primjena od 06.06.2022.
 • Tiskanica skupnog računa za preventivne programe (.pdf) - primjena od 06.06.2022.
 • Tiskanica računa stacionara za liječenje akutno bolesnih (.pdf) - primjena od 06.06.2022.
 • Tiskanica računa stacionara za liječenje kroničnih i subakutnih bolesnih (.pdf) - primjena od 06.06.2022.
 • Tiskanica skupnog računa za krv i krvne preparate: (.pdf) - primjena od 06.06.2022.

Share

Tagovi