Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

Novosti!

Obavijest o novoj usluzi u aplikaciji eZdravstveno

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) razvio novu aplikaciju za mobilne telefone pod nazivom „Scan EHIC“ kojom će se znatno olakšati unos podataka s Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) u sustav HZZO-a. Aplikacija je u ovom trenutku dostupna na platformi GooglePlay za Android uređaje, a uskoro će biti dostupna i za sve korisnike Apple mobilnih telefona. Osnovna karakteristika aplikacije je da omogućava samom snimkom EKZO učitavanje svih potrebnih podataka s kartice, pri čemu nije potreban njihov ručni unos. Usluga se aktivira ispunjavanjem Pristupnom lista.

Za sve ugovorne subjekte koji nisu u mogućnosti koristiti novu aplikaciju i nadalje je omogućen ručni unos podataka u aplikaciju „EKZO Registracija pacijenta“.

Uputa se nalaze na http://www.cezih.hr/ pod naslovom Zdravstvena zaštita inozemnih osiguranika koji privremeno borave na području Republike Hrvatske.


Obavijest o izmjeni tiskanice Potvrda o plaći

Od 1. siječnja 2023. godine Potvrda o plaći umjesto iznosa u kunama će sadržavati iznose u eurima, a kao što je navedeno u smjernicama Ministarstva financija plaće isplaćene do 31. prosinca 2022. godine će se na Potvrdi o plaći iskazivati u kunama, a plaće isplaćene od 1. siječnja 2023. godine će se iskazivati u eurima. Potvrda o plaći će sadržavati napomenu za poslodavce u kojoj će pored navedenog biti naznačeno da će se iznosi isplaćeni u kunama za svaki pojedini mjesec konvertirati u eure te zbrojiti sa iznosima isplaćenim u eurima i podijeliti s brojem sati za koje su isplaćeni. Dobivena satna osnovica (bruto/neto) iskazuje se u eurima.

Potvrda o plaći je sukladno članku 82. stavku 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine", broj 49/14., 51/14., 11/15., 17/15., 123/16., 129/17., 9/21. i 90/22. – u daljnjem tekstu: Pravilnik) sastavni dio Pravilnika. Nakon izmjene Pravilnika isti će biti objavljen u „Narodnim novinama“, sa stupanjem na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Iz smjernica za prilagodbu gospodstava u procesu zamjene hrvatske kune eurom:

obračun prosjeka plaće za bolovanje


Aplikacija e-Zdravstveno

Aplikaciji se pristupa putem mrežne poveznice https://ezdravstveno.hzzo.hr/PoslovniPortal/ umjesto dosadašnje poveznice https://e-usluge.hzzo.hr

Od sada je moguće koristiti internetske preglednike Google Chrome ili Microsoft Edge verzije 85 ili noviji (Edge Chromium) uz ispunjavanje tehničkih preduvjeta i ekstenzija za digitalno potpisivanje.

Tehnički preduvjeti

Share

Tagovi