Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

Organizacija

Direkcija

Ured ravnatelja

 1. Samostalna služba
  1. Služba za poslovnu integraciju i sigurnost
   1. 1 Odjel za projekte
  2. Služba za unutarnju reviziju
  3. Služba za odnose s javnošću
   1. Odjel za marketing

Sektor pravnih poslova

 1. Služba za pravne poslove
  1. Odjel za koordinaciju poslova regionalnih ureda i područnih službi
 2. Služba za zdravstveno osiguranje
  1. Odjel za normativne poslove zdravstvenog osiguranja
 3. Služba za poslove upravnog postupka
  1. Odjel za prekograničnu zdravstvenu zaštitu
 4. Služba za međunarodnu suradnju u zdravstvenom osiguranju
  1. Odjel za koordinaciju prava iz zdravstvenog osiguranja
  2. Odjel za obračun troškova zdravstvene zaštite
  3. Odjel za Nacionalnu kontaktnu točku
 5. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima
 6. Služba za investicije i upravljanje imovinom
  1. Odjel za nekretnine
 7. Služba za zaštitu na radu i opće poslove
  1. Odjel za opće poslove

Sektor zdravstvene zaštite

 1. Služba za ugovaranje zdravstvene zaštite
  1. Odjel za ugovaranje primarne zdravstvene zaštite
  2. Odjel za ugovaranje specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite
 2. Služba za unapređenje zdravstvenih usluga

Sektor kontrole

 1. Služba za kontrolu
  1. Odjel za kontrolu primarne zdravstvene zaštite
  2. Odjel za kontrolu sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite
 2. Služba za provedbu ugovornih obveza

Sektor ekonomskih poslova

 1. Služba za financije i računovodstvo
  1. Odjel za financije
  2. Odjel za knjigovodstvo
 2. Služba za platni promet
  1. Odjel za platni promet
 3. Služba za plan i analizu
 4. Služba za nabavu
  1. Odjel za nabavu
 5. Služba za financijsko upravljanje i kontrolu
 6. Odjel za projekte

Sektor poslova informatike

 1. Služba za potporu poslovanju i poslovno izvješćivanje
  1. Odjel za analizu i poslovno izvješćivanje
  2. Odjel za upravljanje IT projetima
 2. Služba za razvoj i održavanje IT poslovnih sustava
  1. Odjel za razvoj i održavanje IT poslovnih sustava
 3. Služba za tehničko upravljanje sustavom
  1. Odjel za upravljanje i nadzor infrastrukture
  2. Odjel za IT podršku RU Zagreb
  3. Odjel za IT podršku RU Osijek
  4. Odjel za IT podršku RU Rijeka
  5. Odjel za IT podršku RU Split
 4. Služba za podršku korisnicima
  1. Odjel za podršku vanjskim korisnicima
  2. Odjel za certifikaciju programskih proizvoda

Sektor medicinskih poslova

 1. Služba za lijekove i medicinske proizvode
  1. Odjel za lijekove
  2. Odjel za medicinske proizvode
 2. Služba za medicinska vještačenja

Sektor dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

 1. Služba za provedbu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
  1. Odjel za pravne poslove dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
  2. Odjel za ekonomske poslove dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
 2. Služba za strategiju i razvoj dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Share

Tagovi