Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

Sadržaj magnetskih tragova iskaznica

  • Sadržaj magnetskih tragova iskaznice osnovnog zdravstvenog osiguranja - isprava 1 (.pdf) - primjenjuje se od rujna 2009.
  • Sadržaj magnetskih tragova iskaznice osnovnog zdravstvenog osiguranja (.pdf) - primjenjuje se od 01.01.2005.
  • Sadržaj magnetskih tragova iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (.pdf) - primjenjuje se od 01.01.2005.
  • Sadržaj magnetskih tragova iskaznice osnovnog zdravstvenog osiguranja (.pdf)
  • Sadržaj magnetskih tragova iskaznice zdravstveno osigurane osobe - isprava 2 (.pdf)
  • Sadržaj magnetskih tragova iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (.pdf)

Share

Tagovi