Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

Postupci u slučaju štete nastale tijekom pružanja zdravstvene zaštite pacijentu

Provođenje postupaka radi utvrđivanja odgovornosti doktora kao i eventualne štete nastale tijekom pružanja zdravstvene zaštite pacijentu nije u nadležnosti HZZO-a, a više o navedenom možete saznati na web stranici Ministarstva zdravlja i web stranicama niže navedenih komora.  

Share

Tagovi