Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

Opis slogova medicinskih izvješća

Opisi slogova medicinskih izvješća
  • Opis sloga mjesečnih izvješća za djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući (.doc) - verzija od 21.8.2018., primjena od 1.2.2018.
  • Opis sloga mjesečnog izvješća iz PZZ-a (.doc) - verzija od 18.11.2019., primjena od 25.12.2019.

Share

Tagovi