Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Kako postati korisnik usluge

Aktivacija/opoziv usluge ostvaruje se ispunjavanjem Pristupnog lista koji je potrebno poslati na email

Za aktivaciju usluge potrebno je označiti ''prijava ovlaštenja''.
Za opoziv usluge potrebno je označiti ''opoziv ovlaštenja''.

Pristupni list je potrebno ispisati na pisaču, ispuniti podatke o korisniku usluge i podatke o osobama koje će biti ovlaštene za uvid u elektroničke prijave u ime poslovnog subjekta - pravne/fizičke osobe. Pristupni list potpisuje i pečatom ovjerava ovlaštena osoba za zastupanje pravne/fizičke osobe. Isti možete dostaviti na jedan od ova dva načina: putem e-maila na adresu ili osobno na šalter Zavoda. Nakon obrade Pristupnog lista HZZO Vam šalje Obavijest o aktivaciji usluge e-Zdravstveno na Vašu e-mail adresu.

U Pristupnom listu pod rubrikom ''broj FINA kartice'' upišite samo FINA/RBA/ZABA, nije potrebno upisivati cijeli broj FINA kartice.
• Pristupni list (.doc)

Primjer pravilno ispunjenih Pristupnih listova:
aktivacija usluge za e-Prijavu
e-Prijava i ozljeda na radu
aktivacija usluge e-Doznaka

Pristup uslugama za poslovne korisnike moguć je pomoću:
• pametne kartice HZZO-a,
• certifikata Fine sadržanog na kriptografskom uređaju (e-kartica ili USB token) Fine ili poslovne banke,
• certifikata osobne iskaznice Republike Hrvatske ili
• poslovnog kID certifikata AKD-a,

uz ispunjavanje tehničkih preduvjeta.

Tehnička podrška osigurana je na:
• call centru 072 11 22 33 – za "korisnici e-Zdravstvenog" birajte 4
• email adresi: helpdesk@hzzo.hr

Podijeli

Tagovi