Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

e-Zdravstveno

Podnošenje zahtjeva poslodavaca za povrat isplaćene naknade plaće radniku

Uvid u prijave na obvezno zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) pokrenuo je novu web uslugu e-Zdravstveno za svoje poslovne korisnike.

Pristup podacima moguć je isključivo uz autentifikaciju pametnom karticom HZZO-a ili poslovnim certifikatom Fine sadržanim na kriptografskom uređaju Fine ili poslovne banke (e-kartica, USB token) uz ispunjavanje tehničkih preduvjeta. Nakon uspješne prijave, podacima prijava obveznog osiguranja može se pristupiti putem izbornika ili izravno na poveznici.

Uvid u prijave/odjave/promjene statusa osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno dohvat elektronički ovjerenih službenih primjeraka tiskanica T1 / T2 od sada je moguć poslodavcima na adresi https://e-usluge.hzzo.hr.

Način obavještavanja o provedenim prijavama i odjavama te promjenama obveznog zdravstvenog osiguranja slanjem tiskanica u PDF obliku elektroničkom poštom je ukinut.

Prijave i odjave članova obitelji, promjena osobnih podataka

Prijave i odjave osiguranja supružnika i djece do navršenih 18 godina, te promjene osobnih podataka koje se ne provode razmjenom podataka s HZMO moguće su na portalu HZZO-a za poslovne korisnike na adresi https://e-usluge.hzzo.hr.

Ovom uslugom obuhvaćena je skupina osiguranika koji nisu obuhvaćeni kroz prijave mirovinskog sustava, iz kojeg HZZO od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) još od srpnja 2014. godine preuzima podatke o radnopravnom statusu osiguranika. Uvođenjem e-prijave ukinuta je potreba za dodatnom dokumentacijom, umjesto koje se valjanost podataka iz vanjskih informacijskih sustava provjerava elektroničkim putem.

Najčešća pitanja vezana za usluge i pripadajući odgovori dostupni su ovdje.

Tehnička podrška osigurana je na:

  • call centru 072 11 22 33 – za "korisnici e-Zdravstvenog" birajte 4
  • adresi prijava@hzzo.hr

Razmjena podataka HZZO-HZMO

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) sklopili su sporazum temeljem kojeg je uspostavljena razmjena, odnosno preuzimanje podataka u elektroničkom obliku o statusu osiguranika iz kategorija radno aktivnih osiguranika i korisnika prava na mirovinu kojima raspolaže i o kojima vodi službene evidencije uključujući i druge podatke o kojima HZMO vodi evidencije, a koji su HZZO-u potrebni za provedbu postupaka prijave na obvezno zdravstveno osiguranje, provjeru statusa te ostvarivanje prava i obveza osiguranih osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Povezivanjem sustava HZMO-a i HZZO-a, te preuzimanjem podataka, olakšava se postupak prijavljivanja u zdravstveni sustav tako da obveznici više ne moraju podnositi dvije prijave u dva sustava, nego samo jednu prijavu u mirovinski sustav.

Svaki obveznik podnošenja prijave u roku od 24 sata dužan je činjenicu o početku mirovinskog osiguranja dostaviti u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Prijavom u sustav mirovinskog osiguranja poslodavci više nisu obvezni osobno podnositi prijavu u sustav obveznog zdravstvenog osiguranja.

Racionalizacija u poslovanju dvaju Zavoda, razmjena, odnosno preuzimanje podataka, kao i smanjenje obveza poslodavcima za podnošenje prijava, primjenjuje se od 17. srpnja 2014.

Podijeli

Tagovi