Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Kako postati korisnik usluge

Aktivacija/opoziv usluge ostvaruje se ispunjavanjem Pristupnog lista koji je potrebno poslati na email: prijava@hzzo.hr

Za aktivaciju usluge potrebno je označiti ''prijava ovlaštenja''.
Za opoziv usluge potrebno je označiti ''opoziv ovlaštenja''.

Pristupni list je potrebno ispisati na pisaču, ispuniti podatke o korisniku usluge i podatke o osobama koje će biti ovlaštene za uvid u elektroničke prijave u ime poslovnog subjekta - pravne/fizičke osobe. Pristupni list potpisuje i pečatom ovjerava ovlaštena osoba za zastupanje pravne/fizičke osobe. Isti možete dostaviti na jedan od ova dva načina: putem e-maila na adresu prijava@hzzo.hr ili osobno na šalter Zavoda. Nakon obrade Pristupnog lista HZZO Vam šalje Obavijest o aktivaciji usluge e-Zdravstveno na Vašu e-mail adresu.

U Pristupnom listu pod rubrikom ''broj FINA kartice'' upišite samo FINA/RBA/ZABA, nije potrebno upisivati cijeli broj FINA kartice.
• Pristupni list (.doc)

Primjer pravilno ispunjenih Pristupnih listova:
aktivacija usluge za e-Prijavu
e-Prijava i ozljeda na radu
aktivacija usluge e-Doznaka

Pristup uslugama za poslovne korisnike moguć je pomoću:
• pametne kartice HZZO-a,
• certifikata Fine sadržanog na kriptografskom uređaju (e-kartica ili USB token) Fine ili poslovne banke,
• certifikata osobne iskaznice Republike Hrvatske ili
• poslovnog kID certifikata AKD-a,

uz ispunjavanje tehničkih preduvjeta.

Tehnička podrška osigurana je na:
• call centru 072 11 22 33 – za "korisnici e-Zdravstvenog" birajte 4
• email adresi: prijava@hzzo.hr

Podijeli

Tagovi