Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Izjava o privatnosti

Tko smo mi

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Margaretska 3
10 000 Zagreb

Detaljnije informacije o nama i o tome kako nas sve možete kontaktirati nalaze se na ovoj poveznici: https://www.hzzo.hr/kontaktirajte-nas/

Podaci o službeniku za zaštitu podataka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje:

1. UVOD

U Republici Hrvatskoj, kao i u ostalim pravnim sustavima država članica Europske unije, od 25. svibnja 2018. godine izravno se primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba). Općom uredbom osigurava se ujednačeno i jednoobrazno postupanje u području zaštite osobnih podataka i njihove obrade na području cijele Europske unije, kao i prilikom prijenosa osobnih podataka u treće zemlje. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) predan je zaštiti Vaše privatnosti koju temelji na Općoj uredbi i njezinim načelima.

Načela obrade osobnih podataka u skladu s Općom uredbom su:

 • Zakonitost, poštenost i transparentnost
  Vaše osobne podatke moramo obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Vas kao ispitanika, na način da Vas upoznamo sa svrhom i pravnom osnovom obrade, primateljima kojima ćemo Vaše osobne podatke otkriti i rokovima njihove pohrane.
 • Ograničavanje svrhe
  Vaši osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se ne smiju dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Također, moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe zbog koje se obrađuju.

 • Točnost
  Vaši osobni podaci moraju biti točni i potpuni. HZZO kao voditelj obrade treba poduzeti mjere da se netočni osobni podaci isprave, uzimajući u obzir svrhu obrade.

 • Ograničenje pohrane
  Osobni podaci čuvaju se u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo radi arhiviranja u javnom interesu, radi znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

 • Cjelovitost i povjerljivost
  Osobni podaci trebaju se obrađivati na način koji osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka i uništenja, primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

 • Pouzdanost
  HZZO kao voditelj obrade odgovoran je za obradu osobnih podataka u skladu s navedenim načelima te ih mora biti u mogućnosti dokazati.

2. KOJI JE PRAVNI TEMELJ I SVRHA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem važećih zakonskih propisa kao što su: Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o radu, Zakon o općem upravnom postupku i drugi važeći zakonski propisi. Vaše osobne podatke obrađujemo i temeljem ugovora kao što su međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju, propisi EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, sporazumi o poslovnoj suradnji za razmjenu podataka između HZZO-a i drugih tijela javne vlasti. U slučajevima kada Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s navedenim propisima ili temeljem navedenih ugovora, riječ je o obradi koja je nužna radi poštovanja pravnih obaveza HZZO-a kao voditelja obrade ili je obrada nužna kako bi HZZO izvršio svoju zadaću koja je od javnog interesa i kako bi izvršio svoju službenu ovlast voditelja obrade, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom c) i točkom e) Opće uredbe. Primjerice, prilikom utvrđivanja Vašeg statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju ili prilikom ostvarivanja nekog prava iz zdravstvenog osiguranja, kao što je pravo na zdravstvenu zaštitu ili prilikom ostvarivanja prava na rodiljne i roditeljske potpore itd. Prilikom Vaših posjeta i pregleda naše službene internetske stranice, kao i u slučaju kada postavljate upit putem kontakt obrasca “Postavi pitanje“ Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole, u smislu članka 6. stavka 1. točke a) Opće uredbe. Pravne akte na temelju kojih postupa HZZO možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.hzzo.hr/poslovni-subjekti/zdravstvena-zastita/pravni-akti/

Svrha zbog koje obrađujemo Vaše osobne podatke je kako biste ostvarili prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja ili iz dopunskog zdravstvenog osiguranja ili prava i obveze iz sustava rodiljnih i roditeljskih vremenskih i novčanih potpora, kao i u svrhu zapošljavanja u HZZO-u. Također, svrha zbog koje obrađujemo Vaše osobne podatke je i kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo prilikom posjete našim internetskim stranicama ili kako bismo odgovorili na Vaš upit koji ste nam postavili putem kontakt obrasca "Postavi pitanje", a koje osobne podatke dijelimo samo s radnicima HZZO-a kojima su ti podaci potrebni kako bi odgovorili na Vaš upit. Ispunjavanjem navedenog kontakt obrasca, sakupljamo one osobne podatke koje ste nam sami stavili na raspolaganje. Vaše Osobne podatke obrađujemo samo u opsegu u kojem je to nužno radi ostvarenja zakonite svrhe obrade. U određenim okolnostima, imamo obvezu proslijediti Vaše osobne podatke izvan HZZO-a, a to može uključivati i međunarodni prijenos Vaših osobnih podataka. Pravni temelj takve obrade podataka proizlazi iz nacionalnih propisa ili iz propisa Europske unije ili iz međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju. U tom smislu HZZO razmjenjuje, prenosi ili otkriva Vaše osobne podatke drugim tijelima javne vlasti, radi izvršavanja njihovih pravnih i službenih obveza i ovlasti, primjerice Poreznoj upravi, MUP-u, nadležnim sudovima i dr. HZZO razmjenjuje Vaše osobne podatke s članicama Europske unije temeljem europskih propisa o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a u svrhu reguliranja prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Također, kada su za to ispunjeni propisani uvjeti, HZZO Vaše osobne podatke prenosi u treće države (koje nisu članice Europske unije) isključivo na temelju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, koji su dio unutarnjeg pravnog poretka. Republika Hrvatska primjenjuje međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju sa sljedećim državama: Bosnom i Hercegovinom, Sjevernom Makedonijom, Srbijom, Crnom Gorom i Turskom. Dakle, Vaši se podaci prosljeđuju drugim primateljima kad nas na to obvezuju relevantni propisi, u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

3. KORIŠTENJE KOLAČIĆA („COOKIES“)

Na našim službenim internetskim stranicama www.hzzo.hr koristimo tzv. kolačiće (na engleskom: cookies). Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete naše Internetske stranice (www.hzzo.hr). To nam omogućuje da naša Internet stranica prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći puta posjetite kako bismo Vam ponudili personalizirano iskustvo prilikom njezinog pretraživanja i korištenja. Kolačići na našoj Internet stranici nisu usmjereni na praćenje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi, te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također, nisu povezani s neželjenim porukama (spamom), ne spremaju korisničko ime i lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili adrese elektroničke pošte neće biti spremljene. Internet stranica ne može pristupiti Vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu. Okvir za postavke kolačića nalazi se u podnožju ove Internet stranice. Odabirom opcije “Pristajem na korištenje“ dopuštate pohranjivanje gore navedenih kolačića na Vaše računalo ili mobilni uređaj. Ako odaberete opciju kojom onemogućujete kolačiće, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti ove Internet stranice. Naša Internet stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića. Nakon odabira postavki u svakom trenutku možete postaviti na početne postavke kolačića, također u podnožju ove Internet stranice.

Više o kolačićima možete pronaći na ovoj poveznici: https://www.hzzo.hr/pravila-privatnosti/

Poništiti kolačiće možete ovdje: [cookies_revoke]

4. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

Vaša prava propisana Općom uredbom su:

Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o svrsi njihove obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo uključujući i uvid u svoje osobne podatke, u podatke o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Europske unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

 • Pravo na ispravak
  Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. U HZZO-u smo u izvršavanju javnih ovlasti i zadaća obavezani postupati u skladu sa zakonima kojima je propisan postupak u slučaju dopune ili ispravka osobnih podataka. U vezi s tim Vas molimo da nam se obratite kako bismo Vas u konkretnom slučaju uputili u način dopune ili ispravka Vaših osobnih podataka.

 • Pravo na brisanje
  Imate pravo tražiti brisanje Vaših osobnih podataka koji se obrađuju u HZZO-u tek nakon proteka rokova propisanih Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskoga i javnog dokumentarnog gradiva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 • Pravo na ograničenje obrade
  Imate pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka ako:

  • osporavate njihovu točnost

  • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju

  • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

  • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

 • Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
  Ako smatrate da Vaše podatke obrađujemo protivno Općoj uredbi, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka koja je u Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo za provedbu Opće uredbe. Kako biste ostvarili svoja prava koja su propisana Općom uredbom možete nam se obratiti na jedan od sljedećih načina:
  1. pisanim putem na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Margaretska 3, 10 000 Zagreb ili
  2. putem adrese e-pošte: zastita.podataka@hzzo.hr

5. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

HZZO poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših osobnih podataka. Mjere obuhvaćaju kontrolu pristupa svim podacima i dokumentima, praćenje pristupa i aktivnosti u informacijskom sustavu te softverskih rješenja za osiguravanje sigurnosti informatičke opreme i podataka. Našim radnicima dopušten je pristup Vašim osobnim podacima isključivo u poslovne svrhe, radi obavljanja radnih zadataka te su svi radnici upoznati s tim da Vaše osobne podatke ne smiju neovlašteno koristiti. Ravnatelj i svi naši radnici dužni su kao poslovnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno propisu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti.

6. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

7. KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Margaretska 3, 10 000 Zagreb ili putem adrese e-pošte službenika za zaštitu podataka: zastita.podataka@hzzo.hr

8. PROMJENE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Kako bi naša izjava o privatnosti bila točna i ažurna, redovito ju ažuriramo te zadržavamo pravo promjene njezinog sadržaja kada smatramo da je to nužno. O svim njezinim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

, full_html

Podijeli

Tagovi