Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

O nama

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

 • Javna ustanova
 • Pravna osoba - prava, obveze i odgovornost utvrđena Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranje i Statutom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda obavlja - Ministarstvo zdravstva
 • Zavodom upravlja Upravno vijeće od 9 članova, imenovanih od strane Vlade Republike Hrvatske
 • Upravno vijeće donosi odluke i opće akte Zavoda
 • Radom Zavoda rukovodi ravnatelj
 • Ravnatelj Zavoda odgovoran je za financijsko poslovanje Zavoda
 • Zavod poslove provodi kroz 7 resora kojima rukovode pomoćnici ravnatelja
 • Zavod je ustrojen kroz Direkciju i 4 regionalna ureda (Zagreb, Osijek, Split, Rijeka) koji upravljaju radom 16 područnih službi na ukupno 134 lokacije
 • Na dan 31.12.2020. godine ukupan broj zaposlenih u Zavodu iznosio je 2.331
 • U okviru obveznog zdravstvenog osiguranja u 2020. godini bilo je prosječno 4.161.628 osiguranih osoba
 • U okviru dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2020. godini bilo je 2.270.101 važeća polica

Vizija sustava zdravstva

Zdravstveni sustav u kojem je kvalitetna zdravstvena zaštita dostupna svima, prema načelima sveobuhvatnosti, dostupnosti i solidarnosti.

Misija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Naša je misija racionalno ulagati financijska sredstva naših osiguranika u kvalitetne i efikasne zdravstvene usluge i programe koji će im donijeti prinos u dodavanju godina životu i zdravlja godinama.

Podijeli

Tagovi