Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Novi model

Obavijest zdravstvenim radnicima - ugovornim partnerima u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena

Izvješćujemo Vas da je HZZO u skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept, na primarnoj razini zdravstvene zaštite u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena, uveo novi dijagnostičko-terapijski postupak „nulte“ razine pod nazivom „Dostavljanje mjesečnog izviješća o propisanom kanabisu“. Navedeni postupak uveden je u svrhu praćenja propisivanja kanabisa.

Ujedno izvješćujemo ugovorne partnere u djelatnosti opće/obiteljske medicine da je HZZO radi poticanja ulaganja u opremu, povećao iznos ograničenja sredstava do kojeg se postupci III. razine DTP-a u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu fakturirati izvan maksimalno utvrđenog iznosa novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u s 10% na 15% te su postupci OM203 – Oftalmoskopija, OM208 – Krioterapija do 3 mjesta, OM224 Inhalacija s primjenom 1-3 lijeka (uključeni kortikosteroidi) i OM225 Kontinuirano jednodnevno monitoriranje arterijskog tlaka iz II. razine DTP-a premještena u III. razinu DTP-a.

Vaš HZZO

 

Obavijest privatnim zdravstvenim radnicima - ugovornim partnerima u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

Izvješćujemo Vas da će HZZO s Vama od 1. travnja 2015. godine sklopiti ugovore za razdoblje od 3 godine te ukoliko želite naknadno ponuditi dodatne mogućnosti koje do sada niste ponudili ili ih prvi put želite ponuditi, pozivamo Vas na dostavu ponuda/dopune ponuda za dodatne mogućnosti i 5 zvjezdica, kao i za dodatnu med.sestru/med.tehničara/doktora dentalne medicine, skupnu praksu, ponudu za sudjelovanje u peer grupi i posebnom dežurstvu.

Ponude je potrebno dostaviti nadležnom regionalnom uredu/područnoj službi HZZO-a najkasnije do 15. travnja 2015. godine kako bi ugovor mogao biti pravovremeno pripremljen. Podloge za ponude nalaze se u nastavku ove stranice ili ih možete preuzeti u nadležnom regionalnom uredu/područnoj službi HZZO-a.

 • Sklapanje financijskog ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razdoblje od tri godine (.pdf)

 

Poziv ugovornim partnerima u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) za dostavu ponuda za ugovaranje dodatnih mogućnosti u 2015. godini

Pozivamo Vas na dostavu ponuda/dopune ponuda za dodatne mogućnosti i 5 zvjezdica, dodatnu med. sestru/med. tehničara/doktora dentalne medicine, skupnu praksu, ponudu za sudjelovanje u peer grupi i posebnom dežurstvu. Poziv se odnosi na timove koji do sada nisu ugovorili provođenje zdravstvene zaštite prema novom modelu kao i na potpisnike novog modela - doktore/domove zdravlja koji u 2014. godini nisu iskoristili sve ponuđene mogućnosti te iste žele ponuditi ili dopuniti u 2015. godini. Novina u odnosu na prošlu godinu je mogućnost zapošljavanja dodatne med.sestre/med.tehničara na 5 timova opće obiteljske medicine u sastavu doma zdravlja. Također je privatnim zdravstvenim radnicima i domovima zdravlja na ruralnim područjima dana mogućnost zapošljavanja dodatne med.sestre/med.tehničara u djelatnosti opće/obiteljske medicine na svaka 3 tima te dodatne medicinske sestre/med.tehničara na ½ radnog vremena u jednom timu. Podloge za ponude nalaze se u privitku te Vas upućujemo da iste dostavite nadležnom regionalnom uredu/područnoj službi Zavoda.

Poziv za dostavu ponuda za ugovaranje dodatnih mogućnosti u 2015. godini:

1. dodatna medicinska sestra/med. tehničar/doktor dentalne medicine (koncesionar/DZ)

2. dodatne mogućnosti i 5 zvjezdica (koncesionar/DZ)

3. skupna praksa (koncesionar)

4. sudjelovanje u peer grupi (koncesionar/DZ)

5. sudjelovanje u posebnom dežurstvu (koncesionar/DZ)

 

Podloge za ponude:
 • 1.1. podloga za koncesionara za ugovaranje dodatne med.sestre/med.tehničara na svakih 5 timova u skupnoj praksi (.doc)
 • 1.2. podloga za koncesionara za dodatnog doktora dentalne medicine na svakih 7 timova u skupnoj praksi (.doc)
 • 1.3. podloga za koncesionara za ugovaranje dodatne med.sestre/med.tehničara na svaka 3 tima OM u skupnoj praksi na ruralnim područjima (.doc)
 • 1.4. podloga za koncesionara za ugovaranje dodatne med.sestre/med.tehničara na ½ radnog vremena u 1 timu OM na ruralnom području (.doc)
 • 1.5. podloga za DZ za ugovaranje dodatne med.sestre/med.tehničara na svakih 5 timova OM (.doc)
 • 1.6. podloga za DZ za ugovaranje dodatne med.sestre/med.tehničara na svaka 3 tima OM na ruralnim područjima (.doc)
 • 1.7. podloga za DZ za ugovaranje dodatne med.sestre/med.tehničara na ½ radnog vremena u 1 timu OM na ruralnom području (.doc)

 

 • 2.1. podloga za dodatne mogućnosti koncesionara OM (.doc)
 • 2.2. podloga za dodatne mogućnosti koncesionara PED (.doc)
 • 2.3. podloga za dodatne mogućnosti koncesionara GIN (.doc)
 • 2.4. podloga za dodatne mogućnosti koncesionara DENT (.doc)
 • 2.5. podloga za dodatne mogućnosti DZ (.doc) + Popis timova za sudjelovanje u savjetovalištu (.xls)

 

 • 3.1. podloga za skupnu praksu OM (.doc)
 • 3.2. podloga za skupnu praksu PED (.doc)
 • 3.3. podloga za skupnu praksu GIN (.doc)
 • 3.4. podloga za skupnu praksu DENT (.doc)

 

 • 4.1 sudjelovanje u peer grupi - koncesionar (.doc)
 • 4.2 sudjelovanje u peer grupi –DZ (.doc)

 

 • 5.1. podloga za posebno dežurstvo – koncesionari (.doc)
 • 5.2. podloga za posebno dežurstvo – DZ (.doc)

 

 • 6. Vodič za popunjavanje podloga za ugovaranje dodatnih mogućnosti 2015 (.doc)

   

ugovaranja

 • Zapošljavanje umirovljenika na pola radnog vremena (.pdf) - objavljeno 21.05.2014.
 • Vodič kroz vanlimitne DTP (.pdf) - objavljeno 01.09.2013.
 • HZZO vodič kroz Dodatne mogućnosti prihodovanja - preventni program/panel za djelatnost opće/obiteljske medicine (.pdf) - objavljeno 11.04.2013.
 • HZZO vodič kroz ponudu Novog modela prihodovanja PZZ liječnika zdravstvene zaštite žena (.pdf) - objavljeno 13. ožujka 2013.
 • HZZO vodič kroz prijedlog Novog modela prihodovanja PZZ dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) (.pdf) - objavljeno 11. ožujka 2013.
 • HZZO vodič kroz dijagnostičko terapijske postupke PZZ OM (.pdf) - objavljeno 04.03.2013.
 • HZZO vodič kroz skupnu praksu PZZ OM (.pdf) - objavljeno 04.03.2013.
 • HZZO vodič kroz prijedlog Novog modela prihodovanja PZZ liječnika zdravstvene zaštite predškolske djece (.pdf) - objavljeno 31.01.2013.
 • HZZO vodič kroz ponudu Novog modela prihodovanja (.pdf) - objavljeno 31.01.2013.
 • Novi model ugovaranja primarne zdravstvene zaštite u ugovornom razdoblju od 2013. - 2015. godine (.pdf) - objavljeno 22.10.2012.
 • Sklapanje ugovora o djelu za obavljanje zdravstvene djelatnosti (.pdf) - objavljeno 19.06.2012.
 • Izdavanje mišljenja o opravdanosti zapošljavanja zdravstvenih radnika i suradnika u zdravstvu na neodređeno vrijeme (.pdf) - objavljeno 20.04.2012.

   

upućivanja

 • Vodič za djelatnost ortodoncije (.pdf) - objavljeno 05.03.2014.

  Novi model ugovaranja PZZ (rezultati rada za razdoblje travanj – rujan 2013. godine), novi model upućivanja te novosti u SKZZ i BZZ - objavljeno 15.11.2013.

 • Novi model ugovaranja i upućivanja PZZ - rezultati za razdoblje travanj – rujan 2013. godine (.pptx)
 • Djelatnost opće/obiteljske medicine (.pptx)
 • Djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) (.pptx)
 • Djelatnost zdravstvene zaštite žena (.pptx)
 • Djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece (.pptx)
 • Uputa novog modela upućivanja za dentalnu medicinu (.xls) - objavljeno 20.09.2013.
 • Kratka uputa za upućivanje na SKZ razinu iz ordinacija dentalne medicine (.pdf) - objavljeno 20.09.2013.
 • Dopuna Vodiča Novog modela upućivanja (.pdf) - objavljeno 17.09.2013.
 • Novi model upućivanja - Interna uputnica (.pdf) - objavljeno 10.09.2013.
 • HZZO vodič kroz Novi model upućivanja (.pdf) - objavljeno 23.08.2013.
 • Novi model upućivanja - prezentacija (.pdf) - objavljeno 23.08.2013.
 • Novi model upućivanja - ukratko (.pdf) - objavljeno 23.08.2013.
 • Vodič za novi model upućivanja (.pdf) - objavljeno 02.08.2013.
 • Pojašnjenje čl. 37. pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (.pdf) - objavljeno 25.09.2012.
 • Često postavljana pitanja – Novi model upućivanja (.link)

Podijeli

Tagovi