Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Povijest

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kroz povijest

Počeci organiziranog pružanja zdravstvenog (tada socijalnog) osiguranja na području Republike Hrvatske javljaju se u dvadesetim godina prošlog stoljeća, te su do današnjeg dana nositelji zdravstvenog osiguranja prošli monogobrojne reforme kako u samom nazivu tako i u svojoj organizacijskoj strukturi ali uvijek s jednim jedinim ciljem: provođenjem osiguranja radnika i brigom o svojim osiguranicima.

Za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca započinje svoje djelovanje Zemaljska blagajna za potporu bolesnih radnika i za osiguranje protiv nezgoda u Zagrebu odnosno Središnji ured za osiguranje radnika u Zagrebu, koji je osnovan Zakonom o osiguranju radnika 14. svibnja 1922.godine, a prvi njegov ravnatelj bio je istaknuti Vilim Bukšeg (1874-1924). Središnji ured za osiguranje radnika u Zagrebu bio je nositelj socijalnog osiguranja radnika za čitavu tadašnju državu (Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevinu Jugoslaviju) u razdoblju od 1922. godine do 1941. godine.

Za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske Središnji ured za osiguranje radnika mijenja svoj naziv i postaje Središnjicom osiguranja radnika (s podružnicama), a osniva se i Zdravstvena središnjica državnih namještenika.

Nakon završetka II. svjetskog rata došlo je do spajanja svih zatečenih nositelja tadašnjeg socijalnog osiguranja, bez obzira na granu osiguranja i obuhvat osoba za koje se osiguranje provodilo. Umjesto Središnjice za osiguranje radnika, osnovan je Središnji zavod za socijalno osiguranje i zemaljski zavodi za socijalno osiguranje, koji pod tim nazivom djeluje do 1. siječnja 1947. godine kad cjelokupno poslovanje preuzima Državni zavod za socijalno osiguranje.

Početkom pedesetih godina prošlog stoljeća dolazi do nove reorganizacije nositelja socijalnog osiguranja tako da od 1952. godine djeluje Zavod za socijalno osiguranje Narodne Republike Hrvatske i Kotarski zavodi za socijalno osiguranje (grada), u kojima osiguranici upravljaju zavodima preko svojih predstavnika, te se u svrhu osiguranja sredstava osiguranja osniva fond socijalnog osiguranja. Na temelju te nove organizacije u okviru Zavoda za socijalno osiguranje NR Hrvatske osnovan je: Fond mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu kao Republički fond i Fond zdravstvenog osiguranja na razini kotarskih i gradskih zavoda.

Reorganizacijom dosadašnjeg Zavoda od 1. siječnja 1963. godine posluje Republički zavod za socijalno osiguranje i komunalni zavodi za socijalno osiguranje, u sklopu kojega se obavlja zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Takva organizacija ostala je sve do 1971. godine kad se iz poslova socijalnog osiguranja izdvaja mirovinsko i invalidsko osiguranje, te su kao nositelj zdravstvenog osiguranja organizirane Zajednice zdravstvenog osiguranja radnika i zajednice zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika (u primjeni od 1. siječnja 1971. godine), te Privremene zajednice zdravstvenog osiguranja radnika i privremene zajednice zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika (u primjenjuje od 1. siječnja 1972. godine)koje nastavljaju rad dotadašnjih komunalnih zajednica socijalnog osiguranja radnika odnosno poljoprivrednika.

Od 1974. godine zdravstveno se osiguranje provodilo u samoupravnoj interesnoj zajednici, osnovanoj za područje čitave Hrvatske, pod nazivom Samoupravne interesne zajednice zdravstvenog osiguranja i zdravstva, te tako djeluju sve do 1. rujna 1990. godine kad se radi ostvarivanja osobnih i zajedničkih potreba radnika i drugih radnih ljudi i građana kad su te potrebe i interesi istovremeno potrebe i interesi društva i radi ostvarivanja ustavom i zakonom zajamčenih prava u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite osniva se Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske.

Devedesete godine prošlog stoljeća obilježene su brojim normativnim reformama kao i ratna zbivanja, a sve to je utjecalo i na reforme na području zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja tako da je nositelj zdravstvenog osiguranja od 21. kolovoza 1993. godineHrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, koji je preuzeo poslovanje od Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, a koji sve do današnjeg dana djeluje pod navedenim nazivom a u cilju da se  svim osiguranim osobama Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osiguraju prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti.

Podijeli

Tagovi