Skip to main content Skip to main search

Stavljanje lijekova na liste lijekova

  • Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima (.pdf)
  • Detaljan opis smjernica za izradu Studije utjecaja na proračun Zavoda (.pdf)
  • Odluka o načinu postupanja i rješavanja o zahtjevima odnosno prijedlozima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (.pdf)
  • Odluka o visini naknade za podnošenje zahtjeva odnosno prijedloga u svezi stavljanja lijekova na listu lijekova (.pdf)
  • Način dostavljanja dokumentacije - upute (.pdf)
  • Popis posebno skupih lijekova (.pdf) - u primjeni od 01.01.2021.

Podijeli

Tagovi