Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Novosti_

Najava konferencije „Be fit for digital age“ u sklopu hrvatskog predsjedanja Europskim forumom za osiguranje od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u suradnji s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, predsjedat će tijekom 2024. g. Europskim forumom za osiguranje od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti (engl. European forum of the insurance against accidents at work and occupational diseases).

Djelovanje ove neovisne europske organizacije u području socijalne sigurnosti u Europi usmjereno je na promicanje zaštite zdravlja na radu te razmjenu informacija i iskustava između organizacija članica koje se često suočavaju s istim izazovima.

Nakon finskog predsjedanja i konferencije u Helsinkiju 2023. g. na temu „Naknade radnicima u svijetu koji se mijenja“ (engl. Workers' Compensations in a Changing World), sljedeća konferencija Europskog foruma održat će se u Zagrebu, od 4. do 6. lipnja 2024. g., pod sloganom „Be fit for the digital age“.

Težište konferencije je na promjenama koje donosi digitalna transformacija. Pod motom „4e4 changes that bring value“, u fokusu konferencije su e-Usluge, e-Podaci, e-Zaštita i e-Projekti (engl. e-Services, e-Data, e-Protection, e-Projects), s naglaskom na digitalne inovacije koje podupiru održivost i zelenu tranziciju.

U sklopu navedena četiri područja konferencija će obuhvatiti teme koje se odnose na: unapređenje digitalnih usluga u području sustava socijalnog osiguranja i zaštite zdravlja na radu; elektroničku razmjenu podataka, koja omogućuje lakši pristup i sigurnost podataka iz područja socijalnih prava, uključujući i Europski prostor zdravstvenih podataka, kako bi se ostvario puni potencijal zdravstvenih podataka, s naglaskom na jačanje prevencije putem sekundarne uporabe zdravstvenih podataka; odgovore na izazove u zaštiti od kibernetičkih prijetnji u sustavima socijalnog osiguranja te istraživanje inovativnih rješenja u sklopu projekata s naglaskom na umjetnoj inteligenciji za pametno zdravstvo i medicinu, kao i razvoj učinkovitih preventivnih programa u zaštiti zdravlja u novom digitalnom svijetu rada i obrazovanja, uključujući preobrazbe u edukativnom sustavu s potencijalom ubrzanja globalnog napretka.

U fokusu su strategije, koncepti i aktivnosti koja podupiru holistički pristup i multidisciplinarno djelovanje korištenjem digitalnih tehnologija i inovacija na siguran i etičan način, način koji je koristan za zdravlje i koji podiže svijest o utjecaju novih digitalnih tehnologija na rad i radna mjesta te povezanim izazovima i mogućnostima u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Video najava konferencije

ZAPOČELE IN-HOUSE RADIONICE U SKLOPU PROGRAMA USAVRŠAVANJA DJELATNIKA ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Financijska perspektiva Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) za razdoblje od 2021. do 2027. pruža značajne mogućnosti financiranja projekata iz fondova EU.

Kako bi se povećali kapaciteti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) za pripremu projekata koji se financiraju iz europskih fondova te osigurala uspješnost u njihovoj provedbi, započeo je program usavršavanja djelatnika HZZO-a za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata koji omogućuje stjecanje znanja i vještina kojima će se povećati izgledi za financiranje projekata HZZO-a izvorima financiranja EU.

Radi se o verificiranom programu usavršavanja u trajanju od 160 nastavnih sati, odobrenom od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Program usavršavanja provodi se temeljem sklopljenog ugovora s Učilištem Okviri znanja iz Karlovca, u suradnji s Diopter - otvorenim učilištem iz Pule, kao odabranim ponuditeljima u skladu s utvrđenim kriterijima postupka nabave.

Program se provodi u obliku in-house radionica, sadržaj kojih je prilagođen djelovanju HZZO-a. Tijekom provedbe programa djelatnici rade na konkretnim projektnim idejama te pripremama projekata u cilju apliciranja za financiranje iz EU fondova.

Djelatnici1

Djelatnici2

Podijeli

Tagovi