Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

O projektu

JOINT ACTION FOR THE EUROPEAN HEALTH DATA SPACE – TEHDAS

ZAJEDNIČKA AKCIJA ZA EUROPSKI PROSTOR ZDRAVSTVENIH PODATAKA

TEHDAS je skraćenica od THE EUROPEAN HEALTH DATA SPACE što znači europski prostor zdravstvenih podataka.

Projekt TEHDAS je financiran kroz 3. zdravstveni program Europske unije i on razvija zajednička europska načela korištenja zdravstvenih podataka. U tom će poslu sudjelovati 25 europskih država, od toga 21 država članica Europske unije i 4 druge europske države.

O ČEMU SE RADI?

Cilj TEHDAS-a je da u Europi budućnosti ljudi, zajednice i kompanije imaju korist od sigurnog i neometanog pristupa zdravstvenim podacima bez obzira gdje se podaci nalazili.

Svrha TEHDAS-a je stvaranje zajedničkih europskih načela ponovne upotrebe zdravstvenih podataka.

Što znači ponovna upotreba ili sekundarna upotreba zdravstvenih podataka?

Prilikom liječenje pojedinca, stvaraju se zdravstveni podaci o tom pojedincu i oni se koriste dalje u svrhe liječenja tog pojedinca. Takva upotreba zdravstvenih podataka naziva se primarna upotreba i iako je takva upotreba zdravstvenih podataka izuzetno važna i činit će dio zajedničkog europskog prostora zdravstvenih podataka, ona nije u opsegu ovog projekta jer je već sada propisima Europske unije uređena prekogranična zdravstvena zaštita njezinih građana i pristup dijelu njihove medicinske dokumentacije prilikom pružanja zdravstvene zaštite u takvih situacijama.

Projekt TEHDAS se fokusira na upotrebu zdravstvenih podataka u svrhe zdravstvenih i medicinskih istraživanja i pronalažena inovacija u metodama liječenja, stvaranja novih lijekova, u svrhe edukacije, kao i u javnozdravstvene svrhe, odnosno na upotrebu zdravstvenih podataka u sekundarne svrhe.

Dobrobiti sekundarne upotrebe zdravstvenih podataka uključuju pružanje boljih zdravstvenih usluga i personalizirane skrbi za ljude, čime se spašavaju životi, povećavaju mogućnosti poslovanja za tvrtke i smanjuju troškovi za društvo.

Aktualne zakonodavne pripreme u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU) usredotočene su na stvaranje europskog prostora zdravstvenih podataka stoga će rezultati projekta TEHDAS činiti osnovu zakonodavnih prijedloga Europske komisiji te će također između ostaloga omogućiti državama članicama međusobno usklađivanje svojih nacionalnih zakonodavstava.

U radu na ovom projektu jedan je od ključnih tema sigurnost podataka i kibernetička sigurnost te se toj temi posvećuje posebna pažnja.

Ključni cilj projekta je izgradnja europskog upravljačkog modela upotrebe zdravstvenih podataka koji bi mogao rezultirati stvaranjem potpuno novih organizacija ili implementiranjem novih dužnosti već postojećim europskim institucijama i organizacijama.

Teme na koje će se projekt usredotočiti su:

  • razvoj upravljačkog modela prekogranične suradnje između europskih zemalja prilikom ponovne upotrebe zdravstvenih podataka
  • osiguravanje kvalitete zdravstvenih podataka i olakšavanje zajedničke upotrebe
  • planiranje infrastrukture za prekograničnu ponovnu upotrebu zdravstvenih podataka
  • pojašnjenje uloge pojedinca

Uloge, dužnosti i financijske odgovornosti svih tijela koja sudjeluju u projektu definirane su zajedničkom projektnim planom svih 25 država.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) je tijelo koje je u Republici Hrvatskoj nadležno za projekt, a pridruženi partner nam je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HZJZ).

Tijelo koje je izabrano za koordinatora projekta je SITRA iz Finske.

ŠTO MI RADIMO?

Projekt je podijeljen na 8 radnih paketa.

HZZO, zajedno sa svojim pridruženim partnerom HZJZ, sudjeluje u radnom paketu 5 „Dijeljenje podataka za zdravlje“ i radnom paketu 8 „eGrađanin“.

Radni paket 5 „Dijeljenje podataka za zdravlje“ razvija mogućnosti za transparentan i pošten operativni okvir i modele upravljanja za razmjenu i ponovnu upotrebu zdravstvenih podataka, temeljenih na povjerenju, osnaživanju građana i zdravstvenim podacima kao općem dobru.

U radnom paketu 8 „eGrađanin“ poduzimaju se radnje u svrhu boljeg razumijevanja odnosa građana EU s njihovim zdravstvenim podacima, kako bi se građane bolje informiralo i senzibiliziralo u vezi s vrijednošću zdravstvenih podataka, te kako bi bolje razumjeli koncept altruizma podacima u EU.

GDJE SAMO SAD?

Projekt TEHDAS je počeo 1. veljače 2021.godine i trajat će do 1. kolovoza 2023. godine.

Kreirana je službena internetska stranica projekta koju možete pronaći na ovoj poveznici: https://tehdas.eu/

Podijeli

Tagovi