Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Legenda

Tražilica za lijekove

Oznake skraćenica:
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Oznaka ograničenja primjene lijeka:
KL Lijekovi koji se primjenjuju samo u visoko specijaliziranim zdravstvenim ustanovama (klinikama).
KS Lijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
DS Lijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama.
PR Lijekovi koji se mogu primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite.
PO Lijekovi koji se mogu upotrebljavati na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
RL Izdaje se isključivo na ruke liječnika.
XX Izdaje se na ruke liječnika ovisno o indikaciji.
RZ Isključivo za zavojni materijal koji se može propisati na recept Zavoda za potrebe kućnog liječenja i zdravstvene njege u kući osigurane osobe.
DSPO Lijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama, a koji se mogu upotrebljavati i na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
DSPR Lijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama, a koji se mogu upotrebljavati i na razini primarne zdravstvene zaštite
Oznaka načina primjene lijeka:
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija
Oznaka izdavanja lijeka:
R izdavanje na recept
RS izdavanje na recept po preporuci specijalista
RSf izdavanje pripravaka za potrebe liječenja fenilketonurije, ostalih poremećaja u metabolizmu aminokiselina, organskih acidurija, poremećaja ciklusa ureje i sindroma hiperamonijemija/hiperinzulinizam po preporuci bolničkog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti
PSL na teret financijskih sredstava za posebno skupe lijekove, sukladno kriterijima navedenim u tekstu indikacije

Podijeli

Tagovi