Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Obveza prijavljivanja promjena koje utječu na priznato pravo

Korisnik prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, broj 152/22. - u daljnjem tekstu: ZRRP) obvezan je HZZO-u prijaviti svaku promjenu okolnosti koje su od utjecaja na korištenje priznatog prava prema ZRRP-u u roku od osam dana od dana nastanka tih promjena (gubitak statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, prestanak statusa zaposlenog odnosno samozaposlenog roditelja korisnika prava odnosno drugog roditelja i dr.).

Korisnik prava koji ne postupi na opisani način, dužan je HZZO-u odnosno državnom proračunu nadoknaditi nastalu štetu i ostvareni nepripadajući primitak s pripadajućom kamatom te ga uplatiti na račun HZZO-a odnosno državnog proračuna u roku od osam dana od dana zaprimljene pisane obavijesti HZZO-a o utvrđenim okolnostima.

Ujedno, korisnik iz ZRRP-a podliježe novčanoj kazni za prekršaj ako u propisanom roku ne prijavi svaku promjenu koja utječe na gubitak ili promjenu osnova za korištenje prava iz ZRRP-a.

Podijeli

Tagovi