Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Obveza prijavljivanja promjena koje utječu na priznato pravo

Osigurana osoba obvezna je prijaviti HZZO-u u svaku promjenu koja utječe na korištenje priznatog prava po ZOZO-u, odnosno koja utječe na gubitak ili opseg prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja. U protivnom je u obvezi HZZO-u odnosnom državnom proračunu naknaditi nastalu štetu u roku od osam dana od dana nastanka te okolnosti.

Osigurana osoba obvezna je HZZO-u, odnosno državnom proračunu naknaditi štetu ako je ostvarila primanje iz sredstava HZZO-a odnosno državnog proračuna uslijed toga što nije prijavila promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u propisanom roku, a znala je ili je morala znati za tu promjenu.

Podijeli

Tagovi