Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Podnošenje zahtjeva putem matičnih ureda za novorođeno dijete

MOGUĆNOST PODNOŠENJA ZAHTJEVA PUTEM MATIČNIH UREDA SAMO ZA:

  • prijavu novorođenog djeteta na obvezno zdravstveno osiguranje
  • jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete

Iako je od siječnja 2018. godine, roditeljima novorođene djece omogućeno da određene prijave (poput upisa djeteta u maticu rođenih te u evidenciju državljanstva,
prijave prebivališta djeteta na adresu roditelja, reguliranja obveznoga zdravstvenog osiguranja djeteta te podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete) radi olakšanja
cijelog procesa te vremenskih i financijskih ušteda, mogu podnijeti u matičnim uredima, za sva druga prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora koja roditelji žele koristiti, potrebno je podnijeti zahtjev HZZO-u.

HZZO, kao tijelo nadležno za provedbu prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora po zahtjevu svakog potencijalnog korisnika rodiljnih i roditeljskih potpora, u okviru upravnog postupka mora provjeriti ispunjenje uvjeta za priznavanje pojedinog prava. Niti jedno pravo iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora se ne priznaje automatski nego je za svako potrebno podnijeti zahtjev kako je decidirano propisano Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.

VAŽNO: u matičnim uredima se ne podnose zahtjevi za priznavanjem prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora, osim zahtjeva za jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete, već se zahtjevi moraju podnijeti neposredno HZZO-u!

Podijeli

Tagovi