Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Tiskanice

Tiskanice ortopedska i druga pomagala (NN 150/22)

 • Potvrda o oblogama za rane (.pdf) - stupa na snagu 1.1.2023.
 • Potvrda o očnim i tiflotehničkim pomagalima (.pdf) - stupa na snagu 1.1.2023.
 • Potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima (.pdf) - stupa na snagu 1.1.2023.
 • Potvrda o pomagalima za šećernu bolest (.pdf) - stupa na snagu 1.1.2023.
 • Potvda o slušnim i surdotehničkim pomagalima (.pdf) - stupa na snagu 1.1.2023.

Na ovoj stranici ponuđeni su obrasci HZZO-a koje možete preuzeti (download) u PDF i Word obliku:

 • Zahtjev za stjecanje statusa kandidata za ugovornog doktora HZZO (.doc)
 • obrazac Pristupni list za ePonudu (.pdf)
 • Izjava o završetku ortodontskog liječenja (.docx)
 • Tiskanica zahtjeva za dodjelom/opozivom ovlaštenja za pristup HZZO portalu - djelatnost patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući (.pdf)
 • Tiskanica obavijesti o zamjeni za djelatnosti zdravstvene njege u kući / fizikalne terapije u kući / patronažne zdravstvene zaštite (.pdf) - početak primjene od 01.04.2017.
 • Prijava ozljede/bolesti (.pdf)
Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
 • Tiskanica recepta - Osnovna lista lijekova (.pdf) - početak primjene 23.12.2017.
 • Tiskanica recepta – Dopunska lista lijekova (.pdf) - početak primjene 23.12.2017.
Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 17/15)
 • Tiskanica T1 (prijava-odjava-promjena za osiguranika) (.pdf) - početak primjene 23.12.2017.
 • Tiskanica T2 (prijava-odjava-promjena za osiguranu osobu, za osiguranu osobu-člana obitelji) (.pdf) - početak primjene 23.12.2017.
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN br. 49/14, 51/14 - ispravak, 11/15, 17/15, 123/16 - ispravak, 129/17, 9/21, 147/22, 156/22 - ispravak, 73/23, 76/23 - ispravak)
 • Zahtjev za povratom isplaćene naknade plaće (.doc) - objavljeno 01.01.2023.
 • Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (.pdf) - početak primjene 13.07.2023.
 • Potvrda o plaći (.pdf) - početak primjene 01.01.2023.
 • Potvrda o plaći (.doc) - početak primjene 01.01.2023.
 • Obavijest poslodavcu - nepotpuni zahtjevi (.doc) - početak primjene 29.04.2015.
 • Obavijest poslodavcu - nepriznavanje zahtjeva (.doc) - početak primjene 29.04.2015.
 • Nalog za sanitetski prijevoz osigurane osobe (.pdf) - početak primjene 23.12.2017.
 • Nalog za sanitetski prijevoz osigurane osobe na hemodijalizu (.pdf) - početak primjene 23.12.2017.
 • Potvrda o osnovicama osiguranja (.pdf) - početak primjene 01.01.2023.
 • Putni nalog za korištenje zdravstvene zaštite (višekratni) (.pdf) - početak primjene 01.01.2023.
 • Putni nalog za korištenje zdravstvene zaštite (jednokratni) (.pdf) - početak primjene 01.01.2023.
 • Uputnica za laboratorij primarne zdravstvene zaštite (.pdf) - početak primjene 23.12.2017.
 • Uputnica (.pdf) - početak primjene 23.12.2017.
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (NN br. 160/13)
 • Prijava - odjava boravka osigurane osobe u ugovornim i trećim državama (.pdf)
 • Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u trećim državama (.pdf)
 • Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo (.pdf) - početak primjene 23.12.2017.
 • Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo (.doc) - početak primjene 23.12.2017.
 • Obrazac - Žalba (.doc)
 • Interna uputnica (.pdf) - 10.09.2013.
 • Zahtjev za izdavanjem mišljenja o opravdanosti zapošljavanja zdravstvenih radnika na neodređeno vrijeme - primarna razina zdravstvene zaštite - Obrazac HZZO-Z1 (.doc)
 • Zahtjev za izdavanjem mišljenja o opravdanosti zapošljavanja zdravstvenih radnika i suradnika u zdravstvu na neodređeno vrijeme - sekundarna i tercijarna razina zdravstvene zaštite - Obrazac HZZO-Z2 (.doc)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe
 • Nalog za provođenje zdravstvene njege u kući (.pdf) - početak primjene 23.12.2017.
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite

- objavljeno 18.01.2024.

 • IZJAVA o izboru / promjeni izabranog doktora (.doc) - početak primjene 20.01.2024.
 • IZJAVA o izboru / promjeni izabranog doktora (.pdf) - početak primjene 20.01.2024.
 • IZJAVA o izboru / promjeni doktora specijaliste medicine rada (.pdf) - početak primjene 26.10.2023.
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
 • Prijava-odjava-promjena na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti (NN 153/2011) (.pdf, .doc)
 • Izjava o pravu na pristup podacima (.doc) - objavljeno 24.07.2013.
 • Obavijest o zamjeni (.pdf) - objavljeno 22.10.2007.
 • Uputnica liječničkom povjerenstvu (.pdf) - početak primjene 23.12.2017.
Tiskanice ortopedska i druga pomagala (NN br. 51/19)
 • Potvrda o oblogama za rane (.pdf) - početak primjene 21.05.2019.
 • Potvrda o očnim i tiflotehničkim pomagalima (.pdf) - početak primjene 21.05.2019.
 • Potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima (.pdf) - početak primjene 21.05.2019.
 • Potvrda o pomagalima za šećernu bolest (.pdf) - početak primjene 21.05.2019.
 • Potvrda o slušnim i surdotehničkim pomagalima (.pdf) - početak primjene 21.05.2019.
Tiskanice ortopedska i druga pomagala (NN br. 110/19)
 • Obavijest o Dodatnoj listi pomagala i tiskanicama Potvrda o pomagalima (.pdf) - početak primjene 01.12.2019.
 • Potvrda o oblogama za rane (.pdf) - početak primjene 01.12.2019.
 • Potvrda o očnim i tiflotehničkim pomagalima (.pdf) - početak primjene 01.12.2019.
 • Potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima (.pdf) - početak primjene 01.12.2019.
 • Potvrda o pomagalima za šećernu bolest (.pdf) - početak primjene 01.12.2019.
 • Potvrda o slušnim i surdotehničkim pomagalima (.pdf) - početak primjene 01.12.2019.
Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN br. 14/23)
 • Potvrda o dentalnim pomagalima / napravama (.pdf) - početak primjene 09.02.2022.

Podijeli

Tagovi