Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Izjava o privatnosti

U Republici Hrvatskoj, kao i u ostalim pravnim sustavima država članica Europske unije, od 25. svibnja 2018. godine izravno se primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba).

Općom uredbom osigurava se ujednačeno i jednoobrazno postupanje u području zaštite osobnih podataka i njihove obrade na području cijele Europske unije, kao i prilikom prijenosa osobnih podataka u treće zemlje.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje predan je zaštiti Vaše privatnosti koju temelji na Općoj uredbi i njezinim načelima te u skladu s tim daje Izjavu o privatnosti.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Tko smo mi:

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Margaretska 3

10 000 Zagreb

Detaljnije informacije o nama i o tome kako nas sve možete kontaktirati nalaze se na ovoj poveznici:

https://www.hzzo.hr/kontaktirajte-nas/

Podaci o službeniku za zaštitu podataka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje:

e-pošta službenika za zaštitu podataka: zastita.podataka@hzzo.hr

fax: 01/4806-453

 1. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA IZ OPĆE UREDBE U SKLADU S KOJIMA POSTUPAMO

Načela u skladu s kojima postupamo su:

Zakonitost, poštenost i transparentnost

Vaše osobne podatke moramo obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Vas kao ispitanika, a to znači tako da Vas upoznamo sa svrhom i pravnom osnovom obrade, primateljima kojima ćemo Vaše osobne podatke otkriti i rokovima njihove pohrane.

Ograničavanje svrhe

Vaši osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se ne smiju dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Također, moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe zbog koje se obrađuju.

Točnost

Vaši osobni podaci moraju biti točni i potpuni. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) kao voditelj obrade mora poduzeti mjere da se netočni osobni podaci isprave, uzimajući u obzir svrhu obrade.

Ograničenje pohrane

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se obrađivati isključivo radi arhiviranja u javnom interesu, radi znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

Cjelovitost i povjerljivost

Osobni podaci moraju se obrađivati na način koji osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka i uništenja, primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Pouzdanost

HZZO kao voditelj obrade odgovoran je za to da se obrada osobnih podataka vrši u skladu s navedenim načelima i mora biti u mogućnosti to dokazati.

 1. KOJI JE PRAVNI TEMELJ I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem važećih zakonskih propisa kao što su: Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, propisi EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Zakon o radu, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o obveznim odnosima i drugi važeći zakonski propisi. Vaše osobne podatke obrađujemo i temeljem međunarodnih ugovori o socijalnom osiguranju s trećim državama.

Kada Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s naprijed navedenim propisima, primjerice prilikom utvrđivanja Vašeg statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju ili utvrđivanja nekog prava ili obaveze iz zdravstvenog osiguranja kao što je pravo na zdravstvenu zaštitu, ili prilikom ostvarivanja prava na rodiljne i roditeljske potpore ili prilikom obrade Vaših osobnih podataka u skladu s odredbama međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju koje je Republika Hrvatska potpisala s trećim državama riječ je o obradi podataka koja je nužna radi kako bi HZZO izvršio svoju zadaću koja je od javnog interesa i svoje službene ovlast voditelja obrade, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom e) Opće uredbe.

Prilikom obrade Vaših osobnih podataka zbog toga što ste se prijavili na javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije ili za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra medicinske biokemije, ili u svrhu zapošljavanja u HZZO-u, ili kako bismo Vam odgovorili na Vaše upite u vezi prava iz Opće uredbe ili u vezi prava na pristup informacijama ili kako bismo proveli postupaka savjetovanja s javnošću u vezi općih akata čije je donošenje u nadležnosti HZZO-a, odnosno kako bismo Vam odgovorili na upite u vezi s poslovima iz nadležnosti HZZO-a i pružili Vam stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti Vaših interesa u određenoj upravnoj ili neupravnoj stvari pred HZZO-m obrada se vrši kako bi HZZO ispunio svoje pravne obaveze koje ima kao voditelj obrade, odnosno u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom c) Opće uredbe.

Obrada osobnih podataka naših radnika nužna je radi izvršavanje ugovora o radu.

Također, HZZO obrađuje osobne podatke i u vezi sa sklapanjem i provođenjem ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu i sl., kao i prilikom izdavanja potvrda (tabularnih isprava i brisovnih očitovanja), sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kada je stranka tih ugovora sa HZZO-om fizička osoba.

Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo sklopili ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju, odnosno u svrhu ugovaranja police dopunskog zdravstvenog osiguranja. U svim navedenim primjerima obrada se vrši temeljem članka 6. stavka 1. točke d) Opće uredbe.

Vaše osobne podatke na pojedinim lokacijama HZZO-a obrađujemo i putem video nadzora te u svrhu evidencije ulazaka stranaka u pojedine poslovne prostore Zavoda temeljem legitimnog interesa, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom f) Opće uredbe.

Pravne akte na temelju kojih HZZO postupa možete pronaći na ovoj poveznici:

https://hzzo.hr/pravni-akti

Svrha zbog koje obrađujemo Vaše osobne podatke je kako biste ostvarili prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja ili iz dopunskog zdravstvenog osiguranja ili prava i obveze iz sustava rodiljnih i roditeljskih vremenskih i novčanih potpora ili temeljem sklopljenih ugovora sa HZZO-om ili kako bismo Vam odgovorili na Vaše podneske u vezi s poslovima iz nadležnosti HZZO-a, odnosno kako bismo Vam pružili stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti Vaših interesa u određenoj upravnoj ili neupravnoj stvari pred HZZO-om, kao i u svrhu zapošljavanja u HZZO-u.

U slučaju kada se prijavite na javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa u HZZO-u ili na javni natječaj koji se raspisuje na temelju odluke Upravnog vijeća HZZO-a, a uz suglasnost Ministarstva zdravstva za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije ili za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra medicinske biokemije, Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu odabira kandidata za sklapanje ugovora o radi ili u svrhu utvrđivanja liste prvenstva kandidata za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije te pripravničkog staža ostalih spomenutih zdravstvenih radnika.

Vaše osobne podatke snimljene tijekom telefonskih razgovora putem brojeva 0800 7979, 0800 7989 i 0800 07229 obrađujemo u svrhu osiguranja kvalitete poslovanja HZZO-a, kao i rješavanja mogućih prigovora pozivatelja, a istima imaju pristup samo oni radnici HZZO-a čiji su radni zadaci povezani s navedenim svrhama.

Vaše osobne podatke prikupljene putem videonadzora ili radi evidencije ulazaka stranaka u naše prostorije, obrađujemo u svrhu zaštite osoba i imovine.

Vaše Osobne podatke obrađujemo samo u opsegu u kojem je to nužno radi ostvarenja zakonite svrhe obrade.

 1. KORIŠTENJE KOLAČIĆA („COOKIES“)

Na našim službenim internetskim stranicama www.hzzo.hr koristimo tzv. kolačiće (na engleskom: cookies).

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete naše Internetske stranice (www.hzzo.hr).

Koristimo se statističkim kolačićima treće strane (third party cookies) koji nam omogućuju putem alata Google Analytics prikupljanje statističkih podataka o posjeti stranici.

Ne prikupljamo osobne niti osjetljive podatke. Za prikupljanje statistika je potrebna privola korisnika koju daje prilikom prvog posjeta stranici. Treće strane ne obrađuju podatke na takav način da bi se mogli smatrati Izvršiteljem obrade u smislu Opće uredbe.

Prikupljeni podaci prenose se na servis Google Analytics koji je dio korporacije Alphabet sa sjedištem u SAD-u.

Kod prikupljanja statističkih podataka koristimo se funkcionalnošću "Anonymize IP", što eliminira ikakvu mogućnost da se posjetitelja stranice identificira i time ne prikupljamo niti jedan osobni podatak.

Više o kolačićima možete pronaći na ovoj poveznici: https://hzzo.hr/pravila-koristenja-mreznih-stranica-hzzo

 1. SNIMANJE TELEFONSKIH RAZGOVORA PUTEM USLUGE BESPLATNOG POZIVA NA TELEFONSKE BROJEVE OBVEZNOG OSIGURANJA 0800 7979, DOPUNSKOG OSIGURANJA 0800 7989 i BIJELOG TELEFONA eNARUČIVANJE 080 07229

Kako bi se HZZO osigurano kontinuirano provođenje zakonske obaveze vođenja brige o zakonitom ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja te pružanja stručne pomoći u ostvarivanju prava i zaštiti interesa svojih osiguranih osoba, telefonski razgovori putem usluge besplatnog poziva na telefonske brojeve obveznog osiguranja 0800 7979, dopunskog osiguranja 0800 7989 i bijelog telefona eNaručivanje 080 07229 se snimaju. O snimanju telefonskih razgovora vođenih putem navedenih brojeva telefona pozivatelj je prethodno obaviješten pri samoj uspostavi poziva, prije spajanja u razgovor s operaterom. U slučaju kada se sadržaj telefonskog razgovora odnosi na osobna prava pozivatelja provođenje kojih je u nadležnosti HZZO-a, tijekom telefonskog razgovora, a prije odgovora na Vaše pitanje operater će Vas zatražiti određene osobne podatke u svrhu provjere i utvrđivanja identiteta pozivatelja i osobe o čijim se pravima radi. Ako u tom slučaju tijekom telefonskog razgovora na navedenim 0800 brojevima ne želite dijeliti Vaše osobne podatke, dobit ćete općenite upute o pravima i obavezama osiguranih osoba HZZO-a te također razgovor možete završiti i informacije o Vašim pravima i obvezama zatražiti na drugi način.

 1. KOME MORAMO DATI NA KORIŠTENJE VAŠE OSOBNE PODATKE

U određenim okolnostima, imamo obvezu proslijediti Vaše osobne podatke izvan HZZO-a, a to može uključivati i međunarodni prijenos Vaših osobnih podataka. Pravni temelj takve obrade podataka proizlazi iz nacionalnih propisa ili iz propisa Europske unije ili iz međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

U tom smislu HZZO razmjenjuje, prenosi ili otkriva Vaše osobne podatke drugim tijelima javne vlasti, radi izvršavanja njihovih pravnih i službenih obveza i ovlasti, primjerice Poreznoj upravi, MUP-u, nadležnim sudovima i dr.

HZZO razmjenjuje Vaše osobne podatke s članicama Europske unije temeljem europskih propisa o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a u svrhu reguliranja prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Također, kada su za to ispunjeni propisani uvjeti, HZZO Vaše osobne podatke prenosi u treće države (koje nisu članice Europske unije) isključivo na temelju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, koji su dio unutarnjeg pravnog poretka. Republika Hrvatska primjenjuje međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju sa sljedećim državama: Bosnom i Hercegovinom, Sjevernom Makedonijom, Srbijom, Crnom Gorom i Turskom.

Dakle, Vaši se podaci prosljeđuju drugim primateljima kad nas na to obvezuju relevantni propisi, u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

 1. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

 1. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

HZZO poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših osobnih podataka. Mjere obuhvaćaju kontrolu pristupa svim podacima i dokumentima, praćenje pristupa i aktivnosti u informacijskom sustavu te softverskih rješenja za osiguravanje sigurnosti informacijskih sustava HZZO-a,

Našim radnicima dopušten je pristup Vašim osobnim podacima isključivo u poslovne svrhe, radi obavljanja radnih zadataka te su svi radnici upoznati s tim da Vaše osobne podatke ne smiju neovlašteno koristiti. Svi radnici HZZO-a kao voditelja obrade obvezali su se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Ravnatelj i svi naši radnici dužni su kao poslovnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno propisu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti.

 1. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

Vaša prava propisana Općom uredbom su:

Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o svrsi njihove obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo uključujući i uvid u svoje osobne podatke, u podatke o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Europske unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Pravo na ispravak

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni.

U HZZO-u smo u izvršavanju javnih ovlasti i zadaća obavezani postupati u skladu sa zakonima kojima je propisan postupak u slučaju dopune ili ispravka osobnih podataka. U vezi s tim Vas molimo da nam se obratite kako bismo Vas u konkretnom slučaju uputili u način dopune ili ispravka Vaših osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje Vaših osobnih podataka koji se obrađuju u HZZO-u tek nakon proteka rokova propisanih Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskoga i javnog dokumentarnog gradiva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka ako:

· osporavate njihovu točnost

· ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju

· ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

· ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

Pravo na prigovor

Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade Vaših podataka pozivamo na naše legitimne interese, možete nam podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da Vaše podatke obrađujemo protivno Općoj uredbi, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka koja je u Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo za provedbu Opće uredbe.

 1. KONTAKT INFORMACIJE

Kako biste ostvarili svoja prava koja su propisana Općom uredbom ili ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka možete nam se obratiti na jedan od sljedećih načina:

 1. pisanim putem na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Margaretska 3, 10 000 Zagreb ili
 2. putem adrese e-pošte: zastita.podataka@hzzo.hr
 1. PROMJENE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Kako bi naša izjava o privatnosti bila točna i ažurna, redovito ju ažuriramo te zadržavamo pravo promjene njezinog sadržaja kada smatramo da je to nužno. O svim njezinim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Podijeli

Tagovi