Skip to main content Skip to main search

Novosti

 • Kontakti za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

  Zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) poziva osigurane osobe i druge korisnike usluga HZZO-a, naročito one starije dobi, da privremeno odgode svoj dolazak u službene prostorije HZZO-a kako bi zaštitili sebe i svoju obitelj, a i radnike HZZO-a.

  Radi omogućavanja ostvarivanja određenih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, HZZO je iznimno omogućio podnošenje zahtjeva elektronskim putem na sljedeći način:

  1. Zahtjevi za naknadu plaće osiguranika kojima je utvrđena privremena nesposobnost zbog izolacije se podnose putem niže objavljenih e-mail adresa ili na e-mail adresu izolacija@hzzo.hr.

  2. Ostali zahtjevi i podnesci u svrhu ostvarivanja prava kod HZZO-a (poput prijave na zdravstveno osiguranje), mogu se podnijeti, prema adresi osobe podnositelja, na e-mail adrese navedene niže u tablici.

  Naglašavamo, kako zahtjevi upućeni na navedene e-mail adrese, osim izričitog određenja zahtjeva i naznake prava, obvezno moraju sadržavati sljedeće:

  - ime i prezime,

  - OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe),

  - kontakt telefon,

  - te u svrhu autentifikacije pošiljatelja scan ili fotografiju identifikacijskog dokumenta (važeće osobne iskaznice izdane u RH, drugoj članici EGP-a ili Švicarskoj, putovnice ili boravišne iskaznice za državljanina treće zemlje).

  Također, za informaciju koju dokumentaciju ili podatke je dodatno potrebno priložiti uz zahtjev za ostvarivanje pojedinog prava, molimo da prethodno kontaktirate HZZO putem jednog od kontakt brojeva na poveznici https://www.hzzo.hr/kontaktirajte-nas/.

  Molimo Vas da zahtjeve podnosite isključivo na jednu od objavljenih mail adresa kako se ne bi po istima dvostruko postupalo.

  Ovom prilikom Vas obavještavamo da određene informacije u vezi s HZZO-om možete dobiti i putem sustava e-Građani i „Portala zdravlja“ poput: - podaci o izabranom doktoru obiteljske (opće) medicine, ginekologu, doktoru dentalne medicine, - podaci o laboratorijskim nalazima, izdanim lijekovima i sl. Više informacija o u vezi usluga HZZO za e-Građane možete pronaći na ovoj poveznici: https://www.hzzo.hr/e-gradani/hzzo-za-e-gradane/

  Regionalni ured/Područna služba E-mail adresa Za osobe s adresom na području:
  Regionalni ured Osijek pisarnica-osijek@hzzo.hr Osječko-baranjska županija
  Područna služba Vinkovci pisarnica-vinkovci@hzzo.hr Vukovarsko-srijemska županija
  Regionalni ured Split pisarnica-split@hzzo.hr Splitsko-dalmatinska županija
  Područna služba Slavonski Brod pisarnica-slbrod@hzzo.hr Brodsko-posavska županija
  Područna služba Pazin pisarnica-pazin@hzzo.hr Istarska županija
  Područna služba Gospić pisarnica-gospic@hzzo.hr Ličko-senjska županija
  Područna služba Požega pisarnica-pozega@hzzo.hr Požeško-slavonska županija
  Područna služba Bjelovar pisarnica-bjelovar@hzzo.hr Bjelovarsko-bilogorska županija
  Područna služba Čakovec pisarnica-cakovec@hzzo.hr Međimurska županija
  Područna služba Koprivnica pisarnica-koprivnica@hzzo.hr Koprivničko-križevačka županija
  Regionalni ured Rijeka pisarnica-rijeka@hzzo.hr Primorsko-goranska županija
  Područna služba Krapina pisarnica-krapina@hzzo.hr Krapinsko-zagorska županija
  Regionalni ured Zagreb pisarnica-zagreb@hzzo.hr Gradske četvrti Grada Zagreba: Brezovica Novi Zagreb-zapad Novi Zagreb istok Sesvete, te Zagrebačka županija (Samobor, Jastrebarsko, Dugo Selo, Ivanić Grad, Sv. I. Zelina, Vrbovec, Zaprešić, V.Gorica)
  Regionalni ured Zagreb pisarnica-zagreb-jukiceva@hzzo.hr Gradske četvrti Grada Zagreba: Stenjevec Podsused-Vrapče Črnomerec Trešnjevka-sjever Trešnjevka-jug Donji Grad
  Regionalni ured Zagreb pisarnica-zagreb-kloviceva@hzzo.hr Gradske četvrti Grada Zagreba: Gornji grad Medveščak Podsljeme Maksimir Gornja Dubrava Donja Dubrava Peščenica-Žitnjak Trnje
  Područna služba Karlovac pisarnica-karlovac@hzzo.hr Karlovačka županija
  Područna služba Virovitica pisarnica-virovitica@hzzo.hr Virovitičko-podravska županija
  Područna služba Dubrovnik pisarnica-dubrovnik@hzzo.hr Dubrovačko-neretvanska županija
  Područna služba Šibenik pisarnica-sibenik@hzzo.hr Šibensko-kninska županija
  Područna služba Varaždin pisarnica-varazdin@hzzo.hr Varaždinska županija
  Područna služba Sisak pisarnica-sisak@hzzo.hr Sisačko-moslavačka županija
  Područna služba Zadar pisarnica-zadar@hzzo.hr Zadarska županija
  21.12.2020.

  Novi mail za osigurane osobe zovem.doktora@hzzo.hr

  Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) zaprimaju sve učestalije prigovore osiguranih osoba na otežano ostvarivanje zdravstvene zaštite u ordinacijama izabranih doktora primarne zdravstvene zaštite zbog nemogućnosti uspostave kontakta s ordinacijama osobno, putem telefona, elektronskom poštom ili na druge načine. Zbog navedenog HZZO je uspostavio novu e-mail adresu zovem.doktora@hzzo.hr na koju osigurane osobe mogu poslati svoj prigovor.

  U prigovoru je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, OIB i telefon za kontakt), te ime i prezime izabranog doktora na kojeg se osigurana osoba žali. Bez navedenih podataka HZZO nije u mogućnosti postupiti, odnosno stupiti u kontakt s doktorom primarne zdravstvene zaštite i pomoći u žurnom rješavanju problema koji osigurana osoba ima.

  21.12.2020.

  „e-Lijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima“

  „e-Lijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima“ projekt je koji sufinancira Europska unija (EU) iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

  Ukupna vrijednost projekta iznosi 16.816.500,00 kn (prihvatljivi troškovi 16.811.566,81 kn), EU bespovratna potpora 14.277.500,00 kn

  Razdoblje provedbe projekta: 20. svibnja 2019. godine do 20. svibnja 2022. godine.

  Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

  Partneri: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

  Svrha projekta je ostvariti integrirano upravljanje podacima o lijekovima na nacionalnoj razini kako bi se omogućila jednostavna i sigurna razmjena informacija o lijekovima među raznim dionicima zdravstvenog sustava, racionalizacija resursa, unaprijedila sigurnost primjene lijekova i kako bi se doprinijelo daljnjem unapređenju čitavog zdravstvenog sustava. Opseg projekta uključuje sve lijekove koji se nalaze u prometu u Republici Hrvatskoj neovisno o načinu dobivanja odobrenja za stavljanje u promet i neovisno o tome financiraju li se ti lijekovi iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ili ne.

  Projekt ima tri osnovna segmenta:

  1. stvaranje jedinstvene baze lijekova.
  2. uvođenje sustava za provjeru interakcija prilikom propisivanja lijekova. Komercijalni sustav za provjeru interakcija će biti integriran u mehanizam e-Recept putem kojeg se trenutno provodi proces propisivanja i izdavanja lijekova.
  3. razvoj funkcionalnosti izravnog prijavljivanja nuspojava iz CEZIH-a prema HALMED-u. Za građane će ista funkcionalnost biti razvijena unutar sustava e-Građani.

  Kroz projekt će biti provedena nadogradnja postojeće e-Usluge u sustavu e-Građani koja će omogućiti provjeru podataka o statusu lijeka na listama lijekova HZZO-a, cijeni lijeka te kriterijima za primjenu na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja i to za one lijekove za koje postoje dokumentirani podaci da ih osoba koristi ili ih je koristila u prethodnih šest mjeseci. Dodatno će pacijentu biti omogućeno da za lijekove u primjeni provjeri uputu o lijeku u elektroničkom obliku. Pacijentu će biti omogućena i jednostavna prijava sumnje na nuspojavu lijeka, vrlo važna za trajnu procjenu sigurnosnog profila svakog lijeka na tržištu. Cilj e-Usluge je ojačati ulogu pacijenta u procesu liječenja i brigu o vlastitom zdravlju te potaknuti zdravstvenu pismenost.

  Glavne aktivnosti su:

  • izrada i uspostava sustava e-Lijekovi
  • promidžba i vidljivost
  • upravljanje projektom i administracija.

  Kontakt mail: elijekovi@hzzo.hr

  21.12.2020.

  e-Uputnice zamijenile papirnate uputnice

  Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) su u sklopu sustava CEZIH pokrenuli projekte eUputnice, eNalaz, eOtpusno pismo čime je liječnicima primarne zdravstvene zaštite omogućeno propisivanje eUputnice za usluge u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Daljnjom nadogradnjom funkcionalnosti uputnice u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti (projekt BIS2CEZIH) omogućeno je i slanje privitka uz uputnicu te slanje više odgovora - specijalističkih nazala po istoj uputnici. Spomenutim projektom sve bolnice su pokazale tehničku povezanost na CEZIH i dobile su sredstva za informatizaciju vlastitih informacijskih sustava kako bi uspješno preuzimale eUputnicu i slale eNalaz.

  Ministarstvo zdravstva u suradnji s HZZO-om od danas, 1. listopada 2020. godine, ukida obvezu ispisa tiskanice uputnice (tzv. crvene uputnice) u procesima upućivanja, naručivanja, prijema, naplate usluga i arhiviranja dokumentacije u svim zdravstvenim ustanovama za svoje osigurane osobe i ugovorne zdravstvene ustanove.

  Za pacijente to znači da kod izabranog liječnika više neće dobivati ispisanu papirnatu tiskanicu uputnice, već će pravo na specijalističko-konzilijarnu uslugu ostvarivati putem elektroničke verzije tog dokumenta izdanog u informacijskom sustavu izabranog liječnika, pohranjenoj u nacionalnom informacijskom sustavu zdravstva CEZIH-a. Nakon pružene usluge temeljem eUputnice, eNalaz će biti dostavljen liječniku primarne zdravstvene zaštite, ali bit će i dostupan pacijentu putem Portala zdravlja na platformi e-Građani. Pacijenti i dalje imaju mogućnost naručiti se samostalno za termin. U tom slučaju, po izdanoj eUputnici, obraćaju se zdravstvenoj ustanovi sa svojim MBO-om kao ključnim podatkom sa zdravstvene iskaznice što je temelj za dohvat i rezervaciju eUputnice.

  Za zdravstvene djelatnike primarne zdravstvene zaštite to znači da će u sklopu propisivanja eUputnice, uz dosad uobičajeno eNaručivanje moći:

  • pacijenta naručiti direktno na termin u zdravstvenoj ustanovi,
  • uputiti zahtjev za dodjelom termina prema odabranoj zdravstvenoj ustanovi te
  • u situacijama kada liječnik ocijeni da je to potrebno i ispisati podsjetnik o izdanoj eUputnici.

  Za bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene ustanove to znači da će, uz dosad uobičajeno eNaručivanje, zahtjev za termin dobiti od pacijenta ili od izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Nastavno na taj zahtjev, zdravstvena ustanova je dužna kontaktirati pacijenta te ga obavijestiti o dodijeljenom terminu.

  Preuzimanje eUputnice s CEZIH-a je također obvezno kod prijema u zdravstvenu ustanovu, što je obvezna predradnja u procesu fakturiranja zdravstvene usluge prema HZZO- u, a koje se od 1. siječnja 2021. godine više neće moći ostvariti bez podatka o identifikatoru eNalaza po svakoj eUputnici.

  01.10.2020.