Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Novi iznosi sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite

20.12.2023.
DZO

Primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, od 1.1.2024. došlo je do povećanja minimalnog iznosa sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite za pojedine zdravstvene usluge te maksimalnog iznosa sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, za osiguranike koji nisu osigurani dopunskim zdravstvenim osiguranjem.

Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja pokriva sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite utvrđene Zakonom, u visini od 20% pune cijene zdravstvene zaštite, odnosno najmanje u iznosu postotka proračunske osnovice za izvršenu zdravstvenu zaštitu, i to kako slijedi:

1. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici, osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije ‒ 1% proračunske osnovice odnosno 4,41 euro. Do sada je minimalni iznos bio 3,31 euro odnosno 0,75% proračunske osnovice.

2. specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite ‒ 2% proračunske osnovice, odnosno 8,83 eura. Do sada je minimalni iznos bio 6,62 eura odnosno 1,50% proračunske osnovice.

3. ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala Zavoda ‒ 2% proračunske osnovice odnosno odnosno 8,83 eura. Do sada je minimalni iznos bio 6,62 eura odnosno 1,50% proračunske osnovice.

4. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući ‒ 1% proračunske osnovice po danu odnosno 4,41 euro po danu. Do sada je minimalni iznos bio 3,31 euro odnosno 0,75% proračunske osnovice.

5. liječenje u drugim državama članicama i trećim državama u skladu s propisima Europske unije, međunarodnim ugovorom, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i općim aktom Zavoda, ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno,

6. troškove bolničke zdravstvene zaštite ‒ 4,01% proračunske osnovice po danu odnosno 17,70 eura po danu. Do sada je minimalni iznos bio 13,29 eura odnosno 3,01% proračunske osnovice.

7. dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala Zavoda za odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godina ‒ 40,09% proračunske osnovice odnosno 176,97 eura. Do sada je minimalni iznos bio 132,74 eura odnosno 30,07% proračunske osnovice

8. dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala Zavoda za osobe starije od 65 godina ‒ 20,04% proračunske osnovice odnosno 88,46 eura. Do sada je minimalni iznos bio 66,35 eura odnosno 15,03% proračunske osnovice.

Najviši iznos obveznog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite može po jednom ispostavljenom računu za izvršenu zdravstvenu zaštitu iznositi najviše 120,26% proračunske osnovice odnosno 530,88 eura. Do sada je taj iznos bio 265,44 eura odnosno 60,13% proračunske osnovice.

Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva i sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine, te izdavanje lijeka po receptu, u visini od 0,30% od proračunske osnovice (1,32 eura).

Cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a i uz ove zakonske izmjene koje se odnose na sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite i nadalje će ostati nepromijenjena.

Podijeli

Tagovi