Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Obavijest osiguranicima dopunskog zdravstvenog osiguranja

18.01.2021.
Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a.

U provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO osigurava i posebno osjetljive skupine osiguranika koji po različitim osnovama ostvaruju pravo na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna. Kako bi i dalje štitili naše najosjetljivije građane, 1. svibnja stupio je na snagu Zakon o Izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju kojim se povećao prihodovni cenzus za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna, a koji se svake godine usklađuje s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Ovim usklađenjem, pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2021. godini osigurane osobe ostvaruju kada ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 1.600,12 kuna, te osigurane osobe – samci, ukoliko im prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.047,20 kuna.

Zbog ovih promjena HZZO će za osiguranike koji ostvaruju pravo na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna, to pravo utvrditi po službenoj dužnosti, a osiguranici će policu nesmetano moći koristiti. Osiguranici koji smatraju da bi mogli ostvariti pravo na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna, a to im pravo nije utvrđeno, mogu se radi eventualnog ostvarivanja prava obratiti nadležnom uredu HZZO-a putem e-maila, ukoliko to još nisu učinili. Sve kontakte možete pronaći ovdje: https://dzo.hzzo.hr/kontakt

Podijeli

Tagovi